Skip to main content

Bioterrorlov i USA skaber forvirring

Pressemeddelelse   •   Dec 03, 2003 14:05 CET

Fredag i næste uge træder en ny bioterrorlov i kraft i USA. Arla Foods skal derefter ligesom alle andre fødevareproducenter forudanmelde samtlige produkter, inden de kommer ind i USA. Men ingen ved endnu, hvad der skal stå i papirerne.

”Det bliver spændende at være eksportør til USA i de kommende uger”, siger afdelingsleder i Arla Foods’ markedssekretariat Søren Hendriksen med en vis ironisk distance til det kaos, som lurer med indførelsen af bioterrorloven.

Arla Foods har allerede sendt en del af juleeksporten af sted med skib til USA, og inden ostene ankommer til den amerikanske kyst, er loven trådt i kraft, og det betyder i princippet, at hver enkelt varenummer skal ledsages af en såkaldt prior notice – en forudanmeldelse.

Problemet er bare, at de amerikanske myndigheder endnu ikke selv har styr på, hvilke oplysninger eksportørerne skal levere i forudanmeldelsen. Og det vil de tilsyneladende ikke kaste mere lys over inden fredag 12. december.

”De amerikanske myndigheder har derfor lovet at fare med lempe over for fejl og mangler de første måneder”, fortæller Søren Hendriksen.
Arla Foods eksporterer årligt omkring 10.000 tons ost og smør til det amerikanske marked. Havarti, der markedsførs under mærket Denmarks Finest, udgør hovedparten af eksporten.

For Arla Foods er det derfor også uklart, hvor meget det vil kræve at administrere papirarbejdet i forbindelse med bioterrorloven, der er endnu en følge af terrorangrebene i USA 11. september 2001.

”Hvis vi selv skal stå for det, så vil det tage halvanden til to timer at lave en prior notice på en vare, og da vi skal lave 7-10.000 af dem om året, vil det betyde en arbejdsindsats på 10-12.000 timer. Men en stor del af arbejdet vil sandsynligvis komme til at ligge hos vores eksterne speditører i de amerikanske havne, som vil kunne gøre det hurtigere”, siger Søren Hendriksen.

Bioterrorloven indføres for at forhindre, at der kommer fødevarer i omløb, som terrorister har haft adgang til.