Skip to main content

Budgettet holder trods lavere indtjening

Pressemeddelelse   •   Maj 15, 2002 15:18 CEST

På trods af faldende verdensmarkedspriser for stort set alle kategorier af mejeriprodukter i første halvår var Arla Foods’ halvårsresultat pr. 31. marts på 425 mio. kr. på niveau med det budgetterede resultat.

Det er især priserne på de såkaldte bulkprodukter på eksportmarkederne for ost, smør og skummetmælkspulver, der har været faldende i første halvår, ligesom dollarkursen har været vigende.

”Vores forventning er at kunne nå det budgetterede resultat i indeværende år, selv om indtjeningen er under pres. Set i lyset af faldende mælkepriser i andre lande, må vi anse det foreliggende resultat for at være fornuftigt”, siger adm. direktør Jens Bigum, Arla Foods.

Sidste år gav gunstige markedsforhold mulighed for et resultat over det forventede.

”Det er ikke mindst i perioder med faldende verdensmarkedspriser, at selskabets strategi om at satse hårdt på de forædlede produkter skal stå sin prøve”, siger Jens Bigum.

Det betyder en forventet ab ejendom-pris for regnskabsåret 2001/02 på 258 danske øre/kg i Danmark og en betalingsförmåga på 308 svenske øre/kg i Sverige.

Historisk set har svenske andelshavere fået hele mælkeprisen udbetalt løbende og sjældent en efterbetaling, hvor der i Danmark har været en acontopris suppleret med en efterbetaling ved regnskabsårets slutning. Ved mejeriårets start blev det efter en tilnærmelse af de to systemer besluttet at hæve acontoprisen til 240 danske øre/kg mod 235 danske øre/kg sidste år, og det vil betyde en mindre efterbetaling, end man har været vant til i Danmark, men derimod større i Sverige.