Skip to main content

Distributionsbiler skal overvåges

Pressemeddelelse   •   Jul 11, 2001 16:17 CEST

Arla Foods og Telecom Erhverv har indgået en aftale om levering af udstyr til Projekt Falkeblik.

Projektet går ud på at installere dataudstyr i distributions- og mellemtransportlastbilerne i Division Danmark, så man blandt andet automatisk kan følge dem på vejene samt overvåge, at temperaturen i kølevognene hele tiden er, som den skal være.

”Vi skal over for kunderne og myndighederne kunne dokumentere den ubrudte kølekæde, og det kan Projekt Falkeblik være med til”, siger projektleder Kim Sloth Lave.

For kørselsplanlæggerne vil der blandt andet være mulighed for at lave bedre kørselsruter, og når systemet er færdigudviklet, vil kundeservice selv kunne holde øje med, om der er forsinkelser på ruterne og dernæst informere kunderne.

I første omgang er der tale om et forsøg, hvor lastbilerne tilknyttet Hobro Mejericenter skal prøvekøre systemet. Efter planen skal de første lastbiler have udstyret installeret til februar. Når dette forsøg fungerer tilfredsstillende, skal det udvides til alle lastbiler i Hobro.

Der er endnu ikke bevilget penge til, at Projekt Falkeblik skal omfatte Arla Foods’ lastbiler i hele Danmark. Det bliver der først taget stilling til ved næste budgetlægning.