Skip to main content

Ekstra indsats mod M&K i Yorkshire

Pressemeddelelse   •   Aug 01, 2001 16:20 CEST

Siden tirsdag i denne uge har der været kontrollanter fra det britiske landbrugsministerium med mælketankbilerne rundt i Thirsk-området i det nordlige Yorkshire, hvor Arla Foods har mange leverandører. Ministeriets medarbejder skal kontrollere, at tankbilerne bliver vasket og desinficeret, så de ikke spreder mund- og klovsygesmitten mellem gårdene.

Også en del af de lastbiler, der kører med foder til de ca. 2.700 gårde i området, skal kontrolleres, og kun biler med en speciel tilladelse må køre rundt til gårdene i området. De skærpede krav skal sikre, at mund- og klovsygen ikke spreder sig til et stort område mod syd, der hidtil har været fri for smitte, og til det østlige Yorkshire, hvor der er mange store svinebesætninger.

Hvis disse områder smittes, frygter landbrugsministeret, at antallet af nye tilfælde vil stige til epidemi-niveau igen. Antallet af nye mund- og klovsygetilfælde er ellers gennem de seneste måneder faldet til 3-4 om dagen. Siden 20. februar i år er der registreret mund- og klovsyge i ca. 1.900 besætninger i UK. 1.200 heraf er malkekvægbesætninger med til sammen 5,4 pct. af UK’s mælkekvote.

Indtil videre har 58 Arla Foods-leverandører med en samlet produktion på ca. 52 mio. kg fået deres besætninger slået ned, oplyser Ian Cameron, der står for kontakten med Arla Foods’ mælkeleverandører i UK. Arla Foods indvejer ca. 900 mio. kg i UK.