Skip to main content

Express Dairies fik resultat som forventet

Pressemeddelelse   •   Dec 05, 2003 13:52 CET

I overensstemmelse med ledelsens forventninger har Express Dairies opnået et halvårsresultat, der ligger noget under resultatet i tilsvarende periode året før.

Halvårsresultatet gælder perioden april-september 2003 – altså før fusionen med Arla Foods’ britiske datterselskab.

Overskuddet blev 10,3 millioner pund før skat, hvilket er 3,7 millioner pund mindre end tilsvarende halvår i 2002. Beløbet er eksklusive ekstraordinære poster og afskrivning på goodwill.

”Resultatet er, som vi har forventet, og det reflekterer bestyrelsens beslutning om at afvente konkurrencemyndig- hedernes afgørelse om den foreslåede fusion med Arla UK. Konsekvensen heraf er, at virksomheden har undladt at forsvare visse forretningsområder alene samt ventet med omkostnings-
besparelser til efter fusionen”, siger formanden for Express Dairies, Sir David Naish.

Express Dairies er nu fusioneret med Arla Foods’ datterselskab under navnet Arla Foods UK. I øjeblikket er det nye selskabs ledelse i gang med at analysere de fordele, der kan drages af fusionen.

”Jeg forventer, at vi bliver i stand til komme med den første offentliggørelse af vores egentlige planer tidligt i 2004”, siger Sir David Naish