Skip to main content

Færre mælkeproducenter

Pressemeddelelse   •   Dec 10, 2003 16:00 CET

I Arla Foods i Sverige har der i 2002/03 været et fald i antallet af andelshavere på 6 pct. svarende til 406, mens der i Danmark har været en tilbagegang på 6,7 pct. svarende til 478 andelshavere. Totalt set var der ved årets slutning godt 12.700 andelshavere mod godt 13.600 året før.

I Danmark er den gennemsnitlige årsleverance pr. bedrift steget med 69.000 kg til 615.000 kg, mens den i Sverige er steget med 17.000 kg til 341.000 kg.
En gennemsnitlig Arla-andelshaver leverer således 483.000 tons mælk årligt. Andelshavere 30.09.200329.09.2002 I alt12.75813.642 - heraf i DK6.6257.103 - heraf i S6.1336.539
Råvaretilførsel i mio.kg 2002/032001/02 Indvejning7.2417.041 - heraf i DK4.1373.964 - heraf i S2.1142.157 - heraf øvrige990920