Skip to main content

Faldet i svensk krone ødelæggende

Pressemeddelelse   •   Feb 06, 2002 13:41 CET

Også de europæiske mejeriselskaber, som Arla Foods har valgt at sammenligne sig med, har haft et godt år, og ifølge Jens Bigums beretning på repræsentantskabsmødet har de endda ”halet ind på os”.

”Vores mælkepris ligger 1,5 pct. over et gennemsnit af disse virksomheder. Sidste år lå vi 6,6 pct. over”.

”En væsentlig del af denne udvikling kan tilskrives det svenske valutakursfald, som vi i Arla Foods jo ikke er herre over. Havde den svenske kronekurs været uændret, ville vores resultat være 4,2 pct. over det europæiske gennemsnit”.

Jens Bigum kaldte det en ”meget speciel oplevelse” at være vidne til, at den største valuta i koncernen faldt med 7,5 pct. i forhold til euroen, og kom på repræsentantskabsmødet med et hårdt udfald mod det forhold, at selskabet må operere med forskellige valutaer.

”Ingen skal være i tvivl om, at det har været besværligt ud over enhver rimelighed”, sagde den adm. direktør, der pegede på områder som regnskabsmæssige sammenligninger inden for koncernen, produktfordeling mellem landene, beregninger om strukturbeslutninger og sammenligning af mælkepriser hen over landene.

Han mente, at Arla Foods måske som dansk-svensk koncern var mere generet af disse forhold end andre, men gættede på, at selskabet ikke var ene om at mene, at sådanne valutaforskydninger var med til at begrænse det nordiske samarbejde.

”I Arla Foods hilser vi det derfor meget velkomment, at den svenske statsminister Göran Persson gentagne gange har udtalt sig til fordel for en eurotilslutning. En målbevidst svensk bevægelse til fordel for euroen bør også kunne påvirke debatten i Danmark, så vi kommer ud af den valutariske isolation, vi i Danmark selvvalgt har placeret os i”, sagde Jens Bigum, der ser med misundelse på, at de fleste af virksomhedens konkurrenter 1. januar fik fordel af kun at operere med en valuta. ”Vi andre må nøjes med at se på”, som han udtrykte det.