Skip to main content

Fanø Mejeri trodser fogedforbud

Pressemeddelelse   •   Aug 14, 2002 16:20 CEST

Til trods for en klar afgørelse i Fogedretten i Esbjerg fredag, der gav Mejeriforeningen medhold i sagen om at fratage Fanø Mejeri retten til at anvende Lurpak mærket, har Fanø Mejeri fortsat sin produktion under Lurpak mærket. Mejeriforeningen fastholder, at Fanø Mejeri skal stoppe den ulovlige produktion.
Mejeriforeningen anlagde sag ved fogedretten, fordi Fanø Mejeri nægter at betale en markedsføringsafgift, som alle andre Lurpak producenter betaler.
Fogedretten lagde i sin afgørelse vægt på, at den ikke fandt, at afgiften, som Mejeriforeningen afkræver mejerierne for brug af mærkerne, er i strid med konkurrencelovgivningen. Fogedretten fandt heller ikke, at sagen skulle afvente Konkurrencestyrelsens afgørelse i en klagesag.
Fogedretten mente endvidere, at Fanø Mejeri A/S ikke er forhindret i at sælge til kunder i Libanon eller hindres i egen reklameindsats og profilering.
Fogedretten fandt det derudover bevist, at Landbrugsministeriet endeligt har overdraget mærkerne til Mejeriforeningen, og at det dermed er foreningen, der som ejer har rettighederne til mærkerne. Endelig fandt Fogedretten det ikke bevist, at Mejeriforeningens reklameindsats ikke kommer Fanø Mejeri A/S til gode.