Skip to main content

Forlig i sag om eksportstøtte

Pressemeddelelse   •   Okt 23, 2002 15:14 CEST

Arla Foods har sammen med seks andre mejerier, Danish Crown og fire andre slagterier indgået en aftale med Fødevareministeriet i en sag om administration af eksportstøtte.

Aftalen indebærer, at virksomhederne dels får 35 mio. kr. til dækning af deres tab som følge af forsinkede udbetalinger af forskud på eksportstøtte, og dels at der fastsættes rammer for det fremtidige samarbejde på området.

Fordelingen af beløbet aftales nu mellem slagterier og mejerier.

Efter flere år med problemer på eksportstøtteområdet udbetaler Direktoratet for FødevareErhverv nu støtten til tiden.