Skip to main content

God start på Arla Foods

Pressemeddelelse   •   Dec 14, 2000 16:40 CET

“Den nye virksomhed har fået en god start, og mit indtryk er, at andelshaverne i begge lande er tilfredse”, sagde Arla Foods’ bestyrelsesformand Lars Lamberg, da han onsdag åbnede Arla Foods’ repræsentantskabsmøde, som var det andet i virksomhedens historie.

Meget kort fortalte han om de vigtigste bestyrelsesbeslutninger siden mødet i juni. Han kom blandt andet ind på investeringer og strukturændringer, det lavere inve-ste-rings-budget, mælkekvoter, den stigende konkurrence og arbejdet med harmoniseringsspørgsmålene.
Hovedspørgsmålet på mødet var naturligvis virksomhedens resultat.
“Det er positivt, at vi i dag kan fremvise en stigning i afregningsprisen i begge lande”, sagde Lars Lamberg. “Men jeg er også bevidst om, at mange havde ønsket en mere markant stigning.”
Medlemmerne fik også information om, at der forventes en svagt stigende mælkepris i Danmark, mens mælkeprisen i Sverige stor set forventes uforandret. Grunden til dette er til dels de høje priser for mejeriprodukter på verdensmarkedet, som indvirker på den danske mælkepris.
Lars Lamberg nævnte endvidere, at det harmoniseringsarbejde, der skal sikre andelshaverne i begge lande så ens vilkår som muligt, er gået i gang.
Formanden sluttede sin beretning med at fremhæve den gode stemning i bestyrelsen.
“Jeg er overbevist om, at vi er rustet til at klare opgaverne, og jeg håber, at vi kan leve op til andelshavernes forventninger”.