Skip to main content

Godt resultat fra datterselskaberne

Pressemeddelelse   •   Dec 10, 2003 16:00 CET

Adm. direktør Jens Bigum betegner resultaterne samlet set i Arla Foods’ datterselskaber som tilfredsstillende.

I regnskabsåret 2002/03 faldt Rynkeby Foods’ omsætning til 791 mio. kr. mod 823 mio. kr. året før, mens resultatet af primær drift blev på 36 mio. kr. mod 32 mio. kr. året før.
Faldet i omsætningen kan henføres til de produktområder, som er afviklet i forbindelse med lukningen af fabrikken i Rynkeby. Inden for Rynkeby Foods’ kerneområder juice og saft er markedet fortsat i positiv udvikling med en svagt stigende omsætning.

Minus i Danapak
Emballage-koncernen Danapak fik i regnskabsåret et primært driftsresultat på minus 46 mio. kr. mod et minus på 22 mio. året før. Resultatet er stærkt påvirket af resultatudviklingen i Westergaard & Philipson A/S, som Danapak i maj 2003 overtog de resterende 40 pct. af aktierne i. Virksomhedens produktion blev overflyttet til de øvrige af Danapaks driftssteder, og afviklingen af W&P gav et tab på 25 mio. kr.
Danapaks omsætning faldt fra 771 mio. kr. i 2001/02 til 429 mio. kr. i det forløbne regnskabsår. Omsætningen er dog ikke direkte sammenlignelig med sidste regnskabsår på grund af de mange ændringer i koncernen. Danapak forventer i det kommende år at opnå en forbedring af det ordinære resultat. De Danske Mejeriers Fællesindkøb havde i regnskabsåret et fald i koncernomsætningen på 13 mio kr. fra 656 mio. kr. sidste år til 643 mio. kr. . I løbet af året er den del af Fællesindkøbets handelsafdeling, der tidligere varetog indkøb på vegne af Arla Foods, overført til Arla Foods Globalt Indkøb. Handelsafdelingen forventes i det kommende år omdannet til Procudan A/S.

De svenske selskaber
Frödinge Mejeri AB, der producerer og sælger ostekager og dybfrosne lagkager og tærter, omsatte for knap 300 mio. skr. i det forløbne regnskabsår. Resultatet på 17 mio. skr. svarer til det forventede.
Medipharm AB, der blandt andet fremstiller bakteriekulturer til landbruget og levnedsmiddelindustrien, kunne notere en omsætning på 126 mio. skr. Resultatet af primær drift blev 9 mio. skr. mod 18 mio. skr. året før.
Datterselskabet Semper blev i juli 2003 solgt med en avance på 220 mio. dkr.