Skip to main content

Holstebro Mejeri får papir på arbejdsmiljøet

Pressemeddelelse   •   Dec 04, 2002 15:21 CET

Holstebro Mejeri er som det første driftssted i Arla Foods blevet certificeret efter OHSAS 18001, som er en arbejdsmiljøstandard.

På mejeriet er der blevet arbejdet med at forbedre såvel det psykiske som det fysiske arbejdsmiljø, herunder reduktion af tunge løft og ensidigt gentaget arbejde.

Mejeriet blev også certificeret efter miljøledelsessystemet ISO 14001, der går på det eksterne miljø. Målsætningen er, at alle producerende anlæg i Danmark og Sverige miljøcertificeres efter ISO 14001 senest ved udgangen af 2005/06. Ved udgangen af 2001/02 var 40 pct. certificeret.