Skip to main content

Kemikalieudslip på Rødkærsbro Mejeri

Pressemeddelelse   •   Okt 19, 2004 16:59 CEST

Fredag eftermiddag slap 20 tons kemikalier ud på Rødkærsbro Mejeri, men takket være en beredskabsøvelse for halvanden måned siden var situationen under kontrol.

Uheldet skyldtes, at en trykdæmper på en kemikalietank med myresyre på uforklarlig vis faldt af og ramte afgangsrøret på en anden tank med natronlud, der stod ved siden af. Dermed slap 20 tons lud og cirka 150 liter myresyre ud.

”Det var en række meget uheldige omstændigheder, der var skyld i uheldet, men nu kigger vi selvfølgelig på, om rørføringen skal laves om”, siger Henrik Kæmpe, der er produktionschef på mejeriet. Udslippet skete midt i indvejnings- terminalen, som ligger for enden af mejeriet. Kemikalierne løb gennem kælderen under terminalen og i mejeriets renseanlæg, men der var intet, der slap ud i det omgivende miljø.
Senere fik Falck pumpet seks tons op igen og resten bliver neutraliseret i rensningsanlægget og udgør ingen fare.

Øvelse gør mester
”Udslippet blev heldigvis opdaget hurtigt. Det hele foregik stille og roligt, og der var ingen, der kom noget til”, fortæller Henrik Kæmpe.
”Fra brandvæsenet har de involverede medarbejdere fået stor ros for deres indsats. Den beredskabsøvelse med kemikalieudslip, vi har haft for nylig, betød, at folk havde styr på, hvordan de skulle håndtere situationen i forhold til alarmering, kemikaliebestemmelse og skadessituation”, siger Henrik Kæmpe.
Selve produktionen blev ikke forstyrret, men tankvognschaufførerne blev forsinkede, da området, hvor de skal læsse af og på, var spærret af.