Skip to main content

Kilden til dårlig mælk er sporet

Pressemeddelelse   •   Sep 09, 2003 14:52 CEST

Det var mælk fra én landmand, der i weekenden forårsagede tilbagekaldelse af ca. 150.000 liter mælk fra butikkerne.

Ved hjælp af de referenceprøver, som tankvognschaufføren tager ved afhentning af mælken ude på gården, har Århus Mejeri kunnet gå baglæns i systemet og finde afsmag i den mælk, der er hentet hos den pågældende mælkeproducent.
Landmanden kan først genoptage sin mælkeleverance, når kvaliteten er igen lever op til kvalitetsreglerne.

Alt tyder på at den urene smag kommer fra en ikke tilstrækkelig rengjort mælketank. Der er formentlig tale om bakterier, som kan tåle kulde, men som slås ihjel ved pasteuriseringen og derfor ikke findes i det færdige produkt. Forinden kan bakterien have dannet enzymer, som langsomt kan ændre proteiner i mælken og dermed give den dårlige smag.Analysen vedrørende disse enzymer kan tage op til syv dage og derfor har Arla Foods først den endelige vurdering af analyseresultaterne fredag eftermiddag.
Tidligere prøver har vist, at mælken ikke var sundhedsskadelig.
Da enzymerne arbejder langsomt kan det være årsagen til, at den dårlige mælk ikke blev opdaget ved ankomsten til mejeriet, hvor al mælk bedømmes på syn, lugt og smag.

"Den menneskelige bedømmelse er central for vores kvalitetskontrol og hændelsen har medført at proceduren omkring syn, lugt og smag er indskærpet over for personalet", siger produktionsdirektør i Division Danmark Dan Kolding.