Skip to main content

Klage over Arla Foods’ danske hjemmeside

Pressemeddelelse   •   Feb 06, 2002 14:07 CET

I en skrivelse dateret den 28. januar til miljøorganisationen NOAH har Fødevareregion Århus givet medhold i den klage over sundhedsanprisninger på Arla Foods’ hjemmeside, som NOAH sendte til fødevareregionen i december sidste år.
Af skrivelsen til NOAH fremgår, at der er truffet afgørelse i sagen, og at Arla Foods vil få en bøde for overtrædelse af fødevareloven. Arla Foods har imidlertid i skrivende stund endnu ikke modtaget hverken afgørelse eller bødeforlæg.

Efter at klagen blev indgivet, har Arla Foods været i dialog med Fødevareregion Århus, og der er aftalt et møde i slutningen af februar. Derfor står virksomheden uforstående over for, at der allerede inden mødet skal være truffet en afgørelse i sagen.

Ca. 30 forbrugere henvender sig hver dag til Arla Foods’ forbrugerservice for at få oplysninger om virksomhedens produkter. De spørgsmål, som medarbejderne i Forbrugerservice får, ligger blandt andet til grund for virksomhedens kommunikation på internettet. På Arla Foods’ hjemmeside kan forbrugerne få oplysninger om produkterne og læse mere om ernæringsmæssige spørgsmål i tilknytning til produkterne.
I fødevareloven stilles der krav til, hvordan virksomheder informerer forbrugerne. Her står der blandt andet, at en virksomhed ikke må sundhedsanprise sine produkter.