Skip to main content

Klar til debat om individuel egenkapital

Pressemeddelelse   •   Dec 10, 2003 16:00 CET

Arla Foods’ formand er nu klar til at diskutere mulighederne for, at andelshaverne kan få sat deres navne på en del af selskabets egenkapital.

Knud Erik Jensen åbnede på repræsentantskabsmødet i tirsdags for en debat, der gennem lang tid – og ikke mindst i dette efterår – har ulmet blandt mælkeproducenterne.

”Nu da vi er andelshavere i samme selskab, betyder det, at indvejning og konsolidering sker samme sted, og dermed kan man med virkning fra oktober 2003 beslutte at etablere medlemskonti eller andre individuelle former for egenkapital. Dermed kan vi formodentlig få en afklaring på et af de spørgsmål, der mange gange har været til drøftelse i repræsentantskabet”, sagde formanden på mødet i Stockholm, hvor emnet senere blev behandlet under et særskilt punkt.

I sin videre beretning fremhævede Knud Erik Jensen to begivenheder fra regnskabsåret 2002/03, der blandt mange andre beslutninger og begivenheder har præget året.

To store begivenheder
”For det første var det mejeriåret, hvor repræsentantskabet godkendte den endelige fusion. For det andet vedtog EU den såkaldte midtvejsevaluering af landbrugspolitikken. Den beslutning, som er den største siden mælkekvoterne blev indført i 1984, vil have afgørende betydning for mælkeproducenternes økonomi i mange år”.

Han nævnte ligeledes arbejdet med harmonisering inden for økologiområdet, samt den fælles afregningsmodel og det fælles kvalitetsprogram Arlagården, der begge trådte i kraft pr. 1. oktober 2003.

Vækst er midlet
Knud Erik Jensen omtalte også et af de temaer, som var blevet debatteret på mange af kredsmøderne, nemlig spørgsmålet om vækst.

Arla Foods' formand gårdejer Knud Erik Jensen sagde på repræsentantskabs- mødet, at EUs landbrugsreform er den største beslutning, der er indført i landbruget siden mælkekvoterne i 1984.Foto: Jörgen Larsson

”Nogle har opfattet væksten som et mål. Det er ikke sådan, det er tænkt. Målet er den højest mulige mælkepris, og et middel til at nå dette mål er en fortsat udvikling af selskabet, herunder bl.a. fortsat stigende forædling af mælken”.

Ligesom adm. direktør Jens Bigum understregede formanden i sin beretning, at de højtforædlede mejeriprodukter ikke er udsat for de samme prissvingninger som bulkprodukter, og at forædlings- strategien dermed har vist sig at være gunstig for indtjeningen i selskabet.

”EU-reformen vil medføre faldende mælkepriser. Formålet med Arla Foods’ investeringer er at reducere dette fald. Det er vigtigt, at andelshaverne forstår dette. Men det er vanskeligt at forklare, at mælkeprisen ikke falder så meget, som den ellers ville være faldet. Det ville være lettere, hvis vi hvert år kunne vise en stigende mælkepris”, sagde Knud Erik Jensen.

Der er nu en plan for den videre konsolideringsdrøftelse, der ifølge formanden formodentlig kan ende med en endelig stillingtagen på repræsentantskabsmødet i juni 2004.