Skip to main content

Koncernresultat på 1,1 mia. kr

Pressemeddelelse   •   Nov 28, 2001 18:17 CET

Arla Foods fik i sit første hele regnskabsår efter fusionen et samlet koncernresultat på 1.157 mio. kr. Det fremgår af det regnskab, bestyrelsen onsdag fik forelagt.

Eneste sammenligningsgrundlag er et resultat for perioden 17. april til 1. oktober sidste år på 392 mio. kr.

Årets resultatet skal ses på baggrund af et resultat ab ejendom i Danmark på 260,68 danske øre pr. kg og en betalningsförmåga i Sverige på 308,19 svenske øre pr. kg.

Det er for Danmarks vedkommende det højeste resultat siden 1992.

I sidste regnskabsår var den samlede mælkepris, ab ejendomsresultatet, i Danmark på 246,29 danske øre, mens den udbetalte mælkepris i Sverige var på 303,70 svenske øre.

Arla Foods' administrerende direktør Jens Bigum siger om resultatet, at det er væsentligt bedre end forventet ved årets begyndelse.

”Det er i særlig grad synligt for de danske andelshavere. Men også den svenske mælkepris er bedre end forventet”, siger Jens Bigum.

På baggrund af resultatet indstiller bestyrelsen en dansk efterbetaling på 15,52 danske øre pr. kg og en efterbetaling på 2,5 svenske øre pr. kg til de svenske andelshavere ud over de 5 svenske øre, der allerede er udbetalt i tillægsbetaling. Konsolideringen foreslås til 5 danske øre pr. kg.