Skip to main content

Konkurrencerådet afgør klager fra tidligere Økomælk leverandører

Pressemeddelelse   •   Aug 28, 2002 18:22 CEST

Arla Foods må gerne afvise at optage nye andelshavere som økologiske leverandører, og dermed også afstå fra at betale øko-tillæg. Det afgjorde Konkurrencerådet på sit møde i dag.

Konkurrencerådet begrunder afgørelsen med, at Arla Foods i forvejen har et stort overskud af økologisk mælk, som ikke bliver anvendt til økologiske produkter, og derfor har ønsket at stoppe for optagelsen af nye økologiske leverandører.

Derimod besluttede Konkurrencerådet, at nye andelshavere ikke skal betale et udligningsbeløb, som overstiger de omkostninger, der er ved at optage en ny andelshaver.

Selskabet har i en årrække opkrævet et udligningsbeløb ved enkeltvis optagelse af andelshavere. Beløbet har tidligere været 10 øre pr. kg mælk i et år og er i øjeblikket 2 pct. af basisprisen i tre år, svarende til i alt ca. 13 øre.

Næstformand i Arla Foods Knud Erik Jensen udtrykker tilfredshed med, at Konkurrencerådet i spørgsmålet om optagelse af økologiske mælkeproducenter, ikke har fundet, at Arla Foods har handlet i modstrid med konkurrenceloven.

”Jeg tager det som udtryk for, at Konkurrencerådet er enig i Arla Foods’ holdning, at optagelsen af nye økologer bør styres af afsætningen i markedet".

Derimod er han utilfreds med afgørelsen om, at andelshavere, der optages enkeltvist, ikke skal betale for at træde ind i selskabet.

”Vi er ikke ude på nogen straffeekspedition, men jeg mener det må være rimeligt, at andelshavere, som har forladt selskabet for at gå efter hurtige gevinster, ikke omkostningsfrit derefter kan komme tilbage til Arla Foods. Det kan vi ikke være bekendt over for de trofaste andelshavere, som i årevis har betalt til opbygningen af virksomheden,” siger Knud Erik Jensen.

Han vil nu sammen med den øvrige ledelse i Arla Foods tage stilling til om afgørelsen skal ankes.