Skip to main content

MD Foods tabte i Landsretten

Pressemeddelelse   •   Dec 05, 2002 13:06 CET

I sagen mellem Landboforeningerne samt Dansk Familielandbrug og MD Foods omkring personlige konti faldt der i dag dom i Landsretten, og MD Foods tabte sagen.

Sagen var anlagt af en tidligere leverandør til privatmejeriet Mejerigaarden i Thisted, der i 2000 stævnede MD Foods for ikke i tilstrækkelig grad at være tilgodeset efter fusionsaftalen med Kløver Mælk.
Tvisten handler om, at der i fusionsaftalen står, at andelshaverne i MD Foods på personlige konti fik hensat fem øre pr. kg mælk, der var leveret til MD Foods i regnskabsårene 1993/94 til 1997/98.

Privatmejeriet Mejerigaarden i Thisted solgte i 1996 – altså midt i den ovennævnte periode – sine aktiviteter til MD Foods. Mejerigaardens leverandører blev tilbudt enkeltvis optagelse i MD Foods på normale vilkår med en udligning på minus ti øre pr. kg mælk i ét år.

Mejerigaardens leverandører har fået hensat beløb på de personlige konti for den mælkemængde, de har leveret som andelshavere i MD Foods, men leverandørerne ønskede også at få hensat beløb på de personlige konti for den mælkemængde, de i fem års perioden har leveret til privatmejeriet Mejerigaarden A/S i Thisted.
MD Foods’ bestyrelse vil senere tage stilling til, om dommen ankes til Højesteret.

MD Foods blev i september sidste år frifundet i en lignende sag anlagt af de tidligere andelshavere i Mejeriselskabet Vesthimmerland, som også blev optaget enkeltvis i MD Foods. Frifindelsen er anket til Højesteret.