Skip to main content

MD Foods vandt i Højesteret

Pressemeddelelse   •   Maj 23, 2003 16:01 CEST

Højesteret har i dag frifundet MD Foods i sagen mellem MD Foods en række tidligere leverandører til mejeriselskabet Borden omkring udbetaling af udligningsbeløb.
Landsretten har tidligere givet MD Foods medhold i dommen, og Højesterets afgørelse i dag er en stadfæstelse af den dom.

De tidligere leverandører til Borden, der blev optaget som leverandører i Kløver Mælk i 1998, mente, at de havde krav på samme ekstra betaling i forbindelse med fusionen mellem Kløver Mælk og MD Foods som de øvrige andelshavere i Kløver Mælk.
Kløver Mælks andelshavere fik 2 gange 20 øre pr. kg leveret mælk i såkaldt udligningsbeløb i forbindelse med fusionen. Forudsætningen var dog, at de havde leveret mælk til Kløver Mælk fem år forud. De tidligere Borden-leverandører blev først optaget som leverandører til Kløver Mælk i oktober 1998 og kunne derfor kun få en forholdsmæssig andel, nemlig 4 øre.

Med Højesterets afgørelse er MD Foods nu frifundet i fire ud af fem sager, der alle er anlagt mod MD Foods i kølvandet på fusionen mellem MD Foods og Kløver Mælk.
I to af sagerne er MD Foods frikendt ved henholdvis byretten og landsretten, og disse sager er nu afsluttet. Desuden frifandt Højesteret i marts måned MD Foods i sagen mellem Mejeriselskabet Vesthimmerland og MD Foods omkring hensættelse på personlige konti.

Tilbage er en sag vedrørende de tidligere leverandører til privatmejeriet Mejerigården i Thisted.
Den sag føres af Landboforeningerne/Dansk Landbrug. MD Foods tabte ved Landsretten i december sidste år sagen med dommerstemmerne 2 - 1.
Afgørelsen er anket sagen til Højesteret, men er endnu ikke berammet til behandling.