Skip to main content

Mejeriforeningen vandt Lurpak sag

Pressemeddelelse   •   Aug 09, 2002 14:08 CEST

Fogedretten i Esbjerg har givet Mejeriforeningen medhold i sagen om at fratage Fanø Mejeri retten til at anvende Lurpak mærket og andre beslægtede mærker.
Mejeriforeningen anlagde sag ved fogedretten, fordi Fanø Mejeri nægter at betale en markedsføringsafgift, som alle andre Lurpak producenter betaler.
Fogedretten har ikke fundet, at den afgift, Mejeriforeningen afkræver mejerierne for brug af mærkerne, er i strid med konkurrencelovgivningen og har heller ikke fundet, at sagen skulle udsættes indtil Konkurrencestyrelsens afgørelse i en klagesag.
Fogedretten lagde i dommen vægt på, at Fanø Mejeri A/S ikke er forhindret i at sælge til kunder i Libanon eller hindres i egen reklameindsats og profilering.
Fogedretten har endvidere fundet det bevist, at Landbrugsministeriet endeligt har overdraget mærkerne til Mejeriforeningen, og at det dermed er foreningen, der som ejer har beføjelserne til mærkerne. Fogedretten har ikke fundet det bevist, at der i forbindelse med denne overdragelse var indsat andre begrænsninger i ejerbeføjelserne, end hvad fremgår af aftalen.
Fogedretten har heller ikke fundet det bevist, at Mejeriforeningens reklameindsats ikke kommer Fanø Mejeri A/S til gode.
Forbudet er nedlagt på betingelse af, at Mejeriforeningen senest 13. august 2002 stiller en sikkerhed på 11.5 mio. kr.
Fogedretten har ikke pålagt Fanø Mejeri A/S at udlevere emballage til Mejeriforeningen.