Skip to main content

Moderat fald i antallet af danske malkekøer

Pressemeddelelse   •   Jul 16, 2003 14:23 CEST

Sammenlignet med de øvrige EU-lande har Danmark været ude for en forholdsvist beskeden reduktion i antallet af malkekøer de seneste ti år.

I hele EU er bestanden af malkekøer faldet med 17 pct. – fra 23,5 mio. i 1992 til 19,5 mio. i 2002. I samme periode er antallet af danske malkekøer dalet med 13 pct. fra 708.000 til 613.000. I Sverige er reduktionen på 21 pct. fra 526.000 til 417.000. Det viser foreløbige tal fra Mejeriforeningen.

Af de store mælkeproducerende EU-lande er det kun Frankrig og Irland, som sammenholdt med Danmark har oplevet en mere begrænset nedgang i antallet af malkekøer. I begge lande er der blevet 11 pct. færre køer.

Størst har faldet været i Spanien, der har måttet sige farvel til 24 pct. af sine malkekøer i løbet af de seneste ti år.

Når det gælder årlig mælkeydelse pr. malkeko viser statistikken, at Sverige fortsat kommer ind på en førsteplads i EU. En svensk ko yder i gennemsnit 7.980 kg mælk, viser den seneste sammenlignelige opgørelse fra 2001.

Holland ligger nummer to med 7.415 kg, mens Danmark snupper tredjepladsen med 7.300 kg. Lavest mælkeydelse har græske køer, der i gennemsnit nøjes med at yde 3.800 kg mælk.