Skip to main content

Næste nedskæringsrunde igang

Pressemeddelelse   •   Maj 26, 2004 15:47 CEST

Cheferne for divisioner og stabe blev tirsdag informeret om iværksættelsen af næste fase af nedskæringsplanen.

I planen indgår en nedskæring i antallet af funktionærer med i alt 600 fuldtidsstillinger over tre år. Første runde blev sat i gang i foråret 2003, og inden 1. oktober i år er samtlige afskedigelser fra første fase på i alt 200 ansatte gennemført.

Anden fase af nedskæringsplanen omfatter de næste ca. 200 fuldtidsstillinger. Fordelingen af nedskæringerne på divisioner og stabe skal lægges endelig fast senest ved budgetmøderne i august.

Ledelserne for de enkelte divisioner bliver nu bedt om i løbet af juni at præsentere koncernledelsen for en foreløbig oversigt over de forventede nedskæringer i medarbejderstaben i forbindelse med denne runde.
Lederne for stabsfunktionerne indkaldes til et særskilt møde, hvor der ligeledes skal præsenteres en oversigt over forventede nedskæringer.

”Vi opfordrer ledelserne i de enkelte divisioner og stabe til at være konstruktive i denne proces. Min forventning er, at vi sammen finder en løsning på opgaven”, siger viceadm. direktør Povl Krogsgaard, Arla Foods. Han henviser til, at direktionen – modsat første runde, hvor antallet af reduktioner i divisioner og stabe blev gennemført ved et diktat fra koncernledelsen – denne gang beder den enkelte leder bidrage til processen.