Skip to main content

Ny strategi betyder 2,3 mia. i investering

Pressemeddelelse   •   Jun 27, 2001 16:57 CEST

Arla Foods vil vokse med op til 10 pct. om året i gennemsnit.

Det er et af de grundlæggende elementer i den plan, Arla Foods’ bestyrelse sagde ja til på sit ekstraordinære bestyrelsesmøde 26. juni.

Planerne, der er de mest omfattende nogensinde i både det svenske og danske selskabs historie, lægger op til ekstraordinære investeringer på 2,3 mia. kr. over de næste fem år, nye og ændrede strategier for selskabet og divisionerne samt ikke mindst omfattende ændringer i selskabets struktur.

Investeringerne skal sikre, at Arla Foods’ produktionsapparat bliver blandt de bedste i verden. Hovedparten af selskabets mejerier ventes at blive berørt af planerne. 17 af disse mejerier forventes ifølge planen at lukke.

Planerne har været under udarbejdelse siden fusionen mellem Arla og MD Foods sidste år. De har til formål at give et sammenhængende system af strategi og struktur, investering og mål for de kommende år. Et system, der tager udgangspunkt i det store selskabs nye internationale placering og i en omfattende analyse af de internationale markeds- og kundeforhold.

Mens strategiplanen er udarbejdet af selskabets ledergruppe med hjælp fra stabsfunktionen Business Support, er strukturplanerne først og fremmest udarbejdet af de enkelte divisioner. Vedtagelsen af planen betyder ikke, at de enkelte projekter er vedtaget. De tages alle op til særskilt behandling og bestyrelsesgodkendelse.

Vækst på 10 pct.
Strategiplanen indbefatter en beslutning om, at selskabet skal vokse med op til 10 pct. om året i gennemsnit. Denne vækst skal for omkring halvdelens vedkommende opnås ved, at selskabets produkter fortsat forædles og sælges på de bedst betalende markeder. For den anden halvdels vedkommende vil væksten ske gennem internationale fusioner og opkøb.

Danmark og Sverige
Specielt på de store hjemmemarkeder i Sverige og Danmark har virksomheden så store markedsandele, at det bliver vanskeligt at vokse yderligere, når man taler om traditionelle mejeriprodukter. I stedet vil man her skabe vækst ved at udvikle produkter, der kan bruges på nye tidspunkter af døgnet og måske også af andre befolkningsgrupper end dem, der normalt er storforbrugere af mejeriprodukter.

Flere spiser ude
En hastigt voksende del af maden spises allerede i dag uden for hjemmet, nemlig i kantiner, på restauranter, pizzabarer, tankstationer med mere. Også her satses der i strategien på, at Arla Foods får en førende europæisk position.

UK
England er ligeledes et yderst vigtigt marked for Arla Foods’ produkter. Det store engagement i England specielt inden for smør og frisk konsummælk betyder, at Arla Foods her har en position, som selskabet vil bygge videre på. Det nu 100 år gamle smørmærke, Lurpak, er således med Lurpak Spreadable også blevet det førende.

Arla Foods er med seks konsummælksmejerier og i alt 2.200 ansatte blandt de største mejeriselskaber i England. Positionerne på smør og frisk konsummælk skal ifølge planen udbygges, ligesom den danske eksport af ost til England skal udbygges.

Arla bliver navnet i Europa
Tyskland vil fortsat være det absolut mest betydelige eksportmarked. Men i den nye strategiplan vil der fremover også blive lagt stor vægt på lande som Spanien, Holland, Grækenland og Finland. Også Østeuropa indgår nu i Arla Foods' strategier.

En helt ny europæisk markedsstrategi med Arla-navnet som det centrale vil afløse de mange mere eller mindre kendte mærker, der i dag præger afsætningen af ost i Europa. Kun enkelte mærker som Lurpak og Buko kan forventes at fortsætte.

Uden for Europa
Uden for Europa er det fortsat de velstående områder som Nordamerika, Mellemøsten og Japan, der er de store eksportområder.

Sydamerika vil fremover spille en større rolle for Arla Foods. Det skyldes ikke mindst engagementet i produktionen af valleprotein i Argentina sammen med den største osteproducent i landet, SanCor.

I Mellemøsten, hvor Arla Foods specielt står meget stærkt i Saudi-Arabien, vil flere lande blive inddraget i satsningen. Det gælder for eksempel De Forenede Arabiske Emirater.

I verdenseliten på ingredienser
En meget stor del af Arla Foods’ omsætning kommer fra forskellige pulverproduktioner. Her er ambitionerne store. Arla Foods vil simpelthen være en af verdens førende producenter af mælkebaserede ingredienser til den internationale fødevareindustri. Valleproteiner og funktionelle kaseiner er blandt midlerne. Men også sukkerdelen af vallen bliver måske fremover en stor artikel i form af det nye lavkalorie-sødestof tagatose, som Arla Foods har rettighederne til. Det er dog endnu ikke bestemt om - og i givet fald i hvilket omfang - dette produkt skal produceres.

Større konsolidering
For at kunne gennemføre disse meget omfattende strategier er det samtidig nødvendigt, at selskabets ejere, andelshaverne, konsoliderer en større del af betalingen for mælken i selskabet i form af egenkapital. Målet er således, at egenkapitalen skal udgøre mindst 30 pct. af selskabets samlede kapital.