Skip to main content

Nyvalg af medarbejderrepræsentanter til Arlas bestyrelse

Pressemeddelelse   •   Apr 16, 2012 17:00 CEST

To af de i alt fire medarbejder repræsentanter i Arlas bestyrelse udtræder af Arlas repræsentantskab og bestyrelse. Derfor skal medarbejderne nu vælge to nye repræsentanter.

Det sker efter, at de to bestyrelsesrepræsentanter har videregivet følsomme oplysninger fra bestyrelsen og dermed handlet i strid med bestyrelsens forretningsorden. 

De to repræsentanter, Bjarne Bundesen og Bjarne Hass Nielsen, er meget kede af det skete og forklarer, at de ikke har haft til hensigt at handle i strid med forretningsordenen. Efter et møde mellem Bjarne Bundesen, Bjarne Hass Nielsen og formandskabet er vurderingen, at det ikke er muligt at fortsætte arbejdet i bestyrelsen med den tillid, som er nødvendig. Derfor har de valgt at trække sig og overlade posterne til andre.

”Det er vigtigt, at der er tillid imellem bestyrelsens medlemmer og for at Arlas medarbejdere kan blive repræsenteret på bedst mulig måde i bestyrelsesarbejdet har vi valgt at trække os,” siger Bjarne Bundesen og Bjarne Hass Nielsen.

Formanden for Arlas bestyrelsen, Åke Hantoft, beklager situationen:

”I Arla har vi tradition for et tæt samarbejde i bestyrelsen, men det baserer sig på tillid, og derfor har jeg respekt for deres beslutning. De to repræsentanter har ydet en stor indsats i bestyrelsen, og det vil jeg gerne sige tak for,” siger han.

Valget af to nye bestyrelsesrepræsentanter vil ske hurtigst muligt blandt de tilbageværende repræsentantskabsmedlemmer og de to fratrådte medlemmers suppleanter.