Skip to main content

Øget fokus på arbejdsulykker giver gode resultater

Pressemeddelelse   •   Jan 29, 2003 15:41 CET

Sikkerhedsrepræsentanter, arbejdsledere og chefer fra driftsstederne i Division Danmark mødtes tirsdag for at udveksle erfaringer med projektet “Ned med arbejdsulykkerne”.

I forbindelse med projektet har Mejeriindustriens Bedriftssundhedstjeneste gennemført en sikkerhedskulturanalyse i en udvalgt afdeling på hver af divisionens driftssteder.
Antallet af arbejdsulykker (med mere end en dags fravær) er fra 2000/01 til 2001/02 reduceret med 11 pct. fra 124 til 111.

“Der er ingen tvivl om, at nedgangen er et resultat af de senere års øgede fokus på problemet”, siger sponsor for projektet, produktions- og logistikdirektør Dan Kolding.
“Den øgede fokus har både ændret holdningen blandt ledere og medarbejdere og har resulteret i, at sikkerhedsrepræsentanterne i højere grad bliver taget med på råd, når der f.eks. skal købes en ny maskine”.

Dan Kolding understreger, at det er svært at sammenligne tallene for arbejdsulykker længere tilbage, fordi der så sent som i 90’erne var en del usikkerhed omkring, hvornår en arbejdsulykke overhovedet skulle registreres. Det er der nu helt klare regler for.

I år 2000 startede Arbejdstilsynet en kampagne, hvor en række danske virksomheder, her i blandt Arla Foods, skulle reducere antallet af arbejdsulykker med 10 pct. inden efteråret 2003. Division Danmark, der er den division med flest arbejdsulykker, har som mål at reducere ulykkesfrekvensen med 33 pct. fra 2000/01 til 2005/06.
Under tirsdagens møde var et af de største diskussionsemner dilemmaet mellem produktion/økonomi og sikkerhed.