Skip to main content

Øko-stramning fra pinse

Pressemeddelelse   •   Nov 30, 2001 11:31 CET

377 af Arla Foods’ økologiske mælkeproducenter har sagt ja til at levere mælk fra køer, der er fodret med 100 pct. økologisk foder allerede fra pinse. Det betyder, at alle økologiske mejeriprodukter fra Arla Foods i Danmark fra 4. juni produceres efter de nye og strammede regler. Det gælder således også f.eks. økologisk ost og den økologiske udgave af Kærgården.

De 377 producenter leverer i alt 240 mio. kg økologisk mælk, hvilket er det dobbelte af, hvad der teoretisk er brug for, og derfor også tilstrækkeligt til at klare de udsving i produktion og afsætning, der kan forekomme.

I første omgang blev de økologiske mælkeproducenter spurgt, om de kunne levere mælk baseret på 100 pct. økologisk foder fra 1. oktober mod en merpris for mælken på 10 øre pr. kg. Det kunne 487 ud af de i alt 617 økologiske producenter. 58 af disse er dog af indsamlingsmæssige grunde sat på venteliste. Det positive resultat fik Arla Foods til også at spørge, om de kunne levere allerede fra juni. Det kunne 90 pct., hvorfor ordningen nu går i gang.

Ændringen betyder i øvrigt meget store omlægninger af indsamlingsruterne, idet mælken fra de besætninger, der ikke er med i ordningen, fremover indsamles sammen med den traditionelle mælk.

Divisionsdirektør Peder Tuborgh, Division Danmark, siger, at han er glad for den meget store opbakning fra de økologiske producenter til glæde for de økologiske forbrugere.

De officielle regler for økologisk produktion af mælk tillader, at 10 pct. af det foder, køerne spiser, ikke er økologisk produceret. Det har Arla Foods nu strammet.