Skip to main content

Offensivt budget for 2010

Pressemeddelelse   •   Jan 14, 2010 09:00 CET

Den økonomiske krise fik i 2009 Arla Foods til at trykke på pauseknappen og skære kraftigt ned i forretningen. I 2010 skrues der igen op for tempoet. Et nyt offensivt drifts- og investeringsbudget sætter fokus på marketing, kapacitets-udvidelser, men også effektiviseringer.

Efter et hårdt år på grund af den verdensomspændende økonomiske krise går Arla Foods i offensiven for at beholde førerpositionen i et marked, som i 2009 fik endnu mere fokus på priser.

Taktikken for 2010 er lagt, og bestyrelsen har i denne uge godkendt de økonomiske rammer, som tager udgangspunkt i Arlas koncernstrategi.

Tro på fremtiden
”Målet er højest mulige mælkepris til landmændene, og det er i et meget prisbevidst marked med store og hurtige udsving. Vi kommer fra et år, hvor vi har brugt mange kræfter på at spare og været lidt i defensiven på grund af den globale økonomiske krise. I 2010 går vi i offensiven og viser kunder og forbrugere verden over, hvad Arla står for, kan og vil,” siger Peder Tuborgh.

”Her hjælper koncernstrategien fra 2008 os med at prioritere, hvor vi skal lægge ressourcerne. Investeringer sker ud fra strategien, og internt i organisationen er ressourcerne også fordelt efter en vurdering af, om de støtter strategien om vækst og indtjening til selskabet,” siger han.

Marketing skal skabe merindtjening

I 2010 sættes der således fuld fart på udviklingen af de globale varemærker Lurpak® og Castello®, som skal være med til at flytte ca. 250 millioner liter rå mælk fra produktionen af industriprodukter over til produktionen af højtforædlede produkter, som giver en højere indtjening til selskabet.

Også Arla-varemærket og konceptet ”Tættere på naturen” vil blive endnu mere synligt i 2010. Men dette kræver massiv markedsføring, og derfor er marketingbudgettet i 2010 øget med 30 procent i forhold til 2009.
 

Nøgletal 2010

Arla Foods budgetterer med en forventet vækst i nettoomsætningen i 2010 på 2-3%, dvs. en nettoomsætning på ca. 47 mia. DKK.

Arla Foods budgetterer med en forventet vækst i Arla-indtjeningen i 2010 på ca. 7%, dvs. en Arlaindtjening på 226 danske øre/kg., svarende til et nettoresultat i 2010 på ca. 950 mio. DKK.

Læs mere om budgetterne:
 
Driftsbudget 2010
Investeringsbudget 2010
Fokusområder 2010
 


Behov for øget kapacitet
Den øgede marketing-indsats skal øge salget – og dermed produktionen – af Arla’s forædlede produkter. Det vil skabe et behov for øget kapacitet i Arla’s produktion. Derfor går næsten halvdelen af 2010’s samlede investeringsbudget på 1,843 milliarder kroner til netop kapacitetsudvidelser og strukturtilpasning. Investeringsniveauet er dobbelt så stort som i 2009 og udgør knap 4% af omsætningen.

”Vi skal øge forædlingen af vores produkter og give mælken mere værdi for forbrugeren. Vi har et mål om at omsætte for 75 milliarder kroner i 2015, og der kommer vi ikke hen uden at udvide vores kapacitet ganske betydeligt. Vi sparer alle de steder, vi kan, men vi kan ikke spare os til en øget omsætning. Der skal investeringer til,” siger Peder Tuborgh om det største investeringsbudget i koncernens historie.

Effektiviseringer er også en del af strategien, og her lægger budgettet op til en stram styring af udgifterne i Arla Foods.

”Arla holder fast i spareplanen fra foråret 2009 og jagter samtidig yderligere effektiviseringer. Det skal holde omkostningerne på 2009 niveau,” siger Peder Tuborgh.

Fokus på priser
Et grundlæggende fokusområde for Arla Foods i 2010 er at genskabe en bæredygtig indtjening til sine ejere, de knap 8000 andelshavere i Sverige og Danmark.

"De seneste måneder har vi set et opsving på råvarepriserne – især drevet af mælkeprodukter til industrien. På den baggrund kunne vi hæve afregningen til andelshaverne i oktober og december med i alt 20 øre. Det generelle prisniveau på rå mælk er dog stadig ikke tilstrækkelig til at sikre en bæredygtig mælkeproduktion globalt set. Det kræver et forbedret prisniveau også i detailhandlen," siger Peder Tuborgh.
  

Yderligere information

Theis Brøgger, pressechef

Telefon: +45 89 38 10 47
thbro@arlafoods.com