Skip to main content

Over 1000 medarbejdere mister job - 17 mejerier lukkes

Pressemeddelelse   •   Jun 27, 2001 16:49 CEST

 

1.050 medarbejdere mister job
Hvis strukturplanen gennemføres i sit fulde omfang, vil den indebære, at ca. 700 af Arla Foods' i alt 18.600 stillinger forsvinder. 380 af stillingerne nedlægges i Danmark og 324 i Sverige.

Men bag disse tal gemmer sig det forhold, at der er i alt 1.050 stillinger på de mejerier, der er foreslået lukket, mens der omvendt bliver ca. 350 nye jobs på de mejerier, der i stedet skal udbygges. Medarbejderne på de berørte mejerier blev informeret om planerne onsdag formiddag.

Den planlagte struktur

17 mejerier lukkes
Investeringer i moderne produktionsfaciliteter på i alt 2,3 mia. kr. vil ifølge planen blandt andet medføre en fordobling af det et år gamle ostemejeri i Taulov i Danmark. Mejeriet producerer nu 30.000 tons gul ost om året, og med udvidelsen vil kapaciteten stige til 60.000 tons.

Sammen med f.eks. planen om at bygge en helt ny pulverfabrik i Sverige - den nærmere placering er endnu ikke fastlagt - vil disse meget store investeringer betyde omfattende ændringer i selskabets produktionsstruktur.

Beslutningen om at fordoble Taulov Mejeri vil således få konsekvenser for ostemejerierne Tistrup, Glejbjerg, Vellev, Klovborg og Aars, der alle forventes lukket, når Taulov er klar til at overtage produktionerne. Samtidig samles produktionen af specialoste på ganske få anlæg. Ifølge planen samles produktionen af blåskimmeloste således på Høgelund Mejeri, og Grenå Mejeri ventes lukket. Troldhede Mejeri udbygges til at kunne klare hele hvidskimmel-produktionen.

I Sverige samles produktionen af skorpefrie oste i Falkenberg og Götene, mens produktionen af store runde oste samles i Kalmar. Rødkærsbro Mejeri bliver centrum for mozzarella-produktionen, og endelig samles produktionen af små runde oste af havarti-typen i Falkenberg og Nr. Vium.

Produktionen af smør- og blandingsprodukter i Sverige samles i Götene og Visby, mens de i Danmark samles i Holstebro.

Følgende oste- og smørmejerier ventes, afhængig af resultatet af den individuelle behandling, derfor at lukke helt i de kommende år: Varde Mejeri, Farsø Mejeri, Snejbjerg Mejeri, Stånga Mejeri, Åseda Mejeri, Borgholm Mejeri samt Västervik Mejeri. Ifølge planen standser desuden produktionen af smør på mejeriet i Gøteborg, der fortsætter som konsummælksme-jeri.

 

Ny pulverfabrik
Den nye pulverfabrik i Sverige er en af grundene til omfattende strukturændringer i både Sverige og Danmark. I Danmark lukkes produktionen på anlægget i Kjersing, mens Akafa og Arinco moderniseres. Valleforædlingsanlægget i Mjölby lukkes, ligesom anlægget i Kimstad er med i planen over lukkede anlæg. Kalmar Mejeri, der foreslås udbygget med mere ostekapacitet, mister til gengæld sin pulverproduktion. Det samme sker i Falkenberg, hvor produktionen af gul ost fortsætter.

 

Konsum
Da der i Danmark har været omfattende ændringer i konsumproduktionen som følge af fusionen med Kløver Mælk, omfatter den nye plan ikke større ændringer i konsumproduktionen i Danmark. Derimod er der i Sverige på grund af gennemførelsen af ordreplukning i distributionen tale om relativt omfattende ændringer. Desuden flyttes produktionen af konsummælk til andre mejerier.

Ud over at Göteborg Mejeri fortsætter som rent konsummælksmejeri, stopper Skövde Mejeri sin produktion af konsummælk, men får hele Arla Foods' produktion af hytteost til det danske og svenske marked. Linköping Mejeri mister ifølge planen sin konsummælksproduktion, men skal i stedet producere mere yoghurt. Også konsummælksmejeriet i Halmstad skal efter planen lukke.

Note om Grøndal
Grøndal Mejeri er solgt i henhold til de krav om frasalg af mejerikapacitet, som konkurrencestyrelsen satte som betingelse for at godkende fusionerne med Kløver Mælk og Arla. Køberen, Uhrenholt Dairy, overtager mejeriet pr. 1. marts 2002.
Uhrenholt Dairy har tidligere oplyst, at der skal produceres ost på mejeriet.