Skip to main content

P R E S S E M E D D E L E L SE

Pressemeddelelse   •   Mar 27, 2003 09:45 CET

Arla Foods indgår aftale om fusion med Express Dairies i Storbritannien

Bestyrelserne i Arla Foods amba og det britiske mejeriselskab Express Dairies plc er enige om betingelserne for en fusion mellem Arla Foods’ engelske datterselskab, Arla Foods plc, og Express Dairies plc.

Fusionen mellem de to mejeriselskaber skaber Storbritanniens førende udbyder af mejeriprodukter under navnet Arla Foods UK plc. Det nye selskab bliver den største leverandør af både mælk og en lang række højt forædlede mejeriprodukter til de britiske supermarkeder, der står for en voksende del af salget af mejeriprodukter i Storbritannien.

Aftalen mellem de to mejeriselskaber indebærer, at Arla Foods amba vil eje 51 procent af aktierne i Arla Foods UK plc, der bliver noteret på børsen i London. De resterende 49 procent af aktierne vil ejes af de nuværende aktionærer i Express Dairies plc. De følgende to år efter fusionen har Arla Foods amba forpligtet sig til at undlade at forøge sin andel af aktierne i det nye selskab.

Tilsammen har Arla Foods plc og Express Dairies plc en årlig omsætning på omkring 15 mia. kr., forarbejder 2,3 mia. liter mælk om året og beskæftiger 7.000 medarbejdere.

Den britiske mejeriindustri har i de senere år været præget af overkapacitet. Samtidig køber stadig flere forbrugere deres mælk i supermarkedet i stedet for at få leveret den ved hoveddøren på traditionel vis. Det er de to selskabers opfattelse, at fusionen vil matche udviklingen på det britiske marked. Ved at kombinere de to selskabers mælkeforretningsområder kan der opnås betydelige integrations- og rationaliseringsgevinster, ligesom fusionen bereder vejen for yderligere vækst for Arla Foods plc’s højt forædlede mejeriprodukter.

“Vores fokus er på kunder og forbrugere. Det er selve grundlaget for vores strategi, som omfatter høje vækstmål og store investeringer i markedsføring og produktion. Vi støtter det synspunkt, at der er behov for yderligere rationaliseringer i Storbritannien for at kunne imødekomme fremtidige krav - gerne i et tættere samarbejde mellem mælkeproducenter og mejeriindustri. Den foreslåede fusion mellem Express Dairies plc og Arla Foods plc er det bedste svar på de fremtidige udfordringer og er helt i tråd med vores langsigtede planlægning, der skal gavne vores indtjening til fordel for andelshaverne”, siger adm. direktør Jens Bigum, Arla Foods amba.

Bestyrelsesformand for Express Dairies plc, Sir David Naish siger:
”Den foreslåede fusion med et datterselskab af Europas største andelsejede mejeriselskab vil kombinere to virksomheder med forretningsområder og –filosofier, der styrker hinanden. Sammen vil vi skabe en markant stærkere virksomhedsgruppe med en bred produktportefølje, stærke mærker og de ledelsesmæssige og finansielle ressourcer, som er nødvendige for at kunne udvikle vores forretning til fordel for alle vores stakeholders, herunder aktionærer, mælkeleverandører, ansatte, kunder og forbrugere”.

Ledelsen af Arla Foods UK plc vil få følgende sammensætning:

Bestyrelse: Sir David Naish (formand), Jens Bigum, Peter Cawdron, Sir Richard Packer, Gordon Summerfield, Åke Modig, Kim Nielsen.

Direktion: Neil Davidson (adm. direktør), Mikael Sternberg Christiansen, Nigel David Peet, Tim Smith, Hanne Søndergaard.

Gennemførelse af fusionen er betinget af dens godkendelse hos EU’s konkurrencemyndigheder og på en generalforsamling i Express Dairies plc, der afholdes den 24. april 2003.

Arla Foods amba og Express Dairies plc afholder kl. 13 dansk tid pressemøder om fusionen i København og London. Indtil da ønsker parterne ikke at kommentere aftalen yderligere.