Skip to main content

Prisstigninger næsten ædt op af restitutionssænkninger

Pressemeddelelse   •   Aug 30, 2000 16:56 CEST

“Lidt har vi da fået ud af stigningerne i verdensmarkedspriserne for mælkepulver, men kun den sidste måneds tid, og det får ingen mærkbar effekt på mælkeprisen. Eksportrestitutionerne til skummetmælkspulver og sødmælkspulver er nemlig stort set blevet sænket lige så hurtigt, som priserne er steget”, fortæller salgsdirektør Jais Valeur fra Arla Foods Ingredients.

Hovedparten af Arla Foods’ eksport af sød- og skummetmælkspulver går til markeder uden for EU, og her udgør eksportstøtten fra EU en væsentlig del af indtægten fra salget. Hver gang verdensmarkedsprisen er steget, er eksportstøtten blevet reduceret tilsvarende, så Arla Foods’ reelle provenu på salget er kun i mindre omfang blevet påvirket af den positive udvikling i priserne på mælkepulver.

Siden mejeriårets start 1. oktober sidste år er verdensmarkedspriserne på skummetmælkspulver steget fra 1.350 USD/ton til over 2.000 USD/ton, men samtidig er eksportrestitutionen blevet sænket med 70 pct.. Senest i sidste uge blev skummetælkspulverrestitutionen sænket med 20 pct. til 40 euro/100 kg, svarende til ca. 3 kr. pr. kg. Også verdensmarkedsprisen på sødmælkspulver er steget, fra ca. 1.550 USD/ton til 2.100 USD/ton, og her er restitutionen sænket med 46 pct.