Skip to main content

Repræsentantskabet godkender disponering af årets resultat

Pressemeddelelse   •   Feb 27, 2013 18:55 CET

På et møde i Halmstad onsdag godkendte Arlas repræsentantskab bestyrelsens forslag til, hvordan Arlas nettoresultat i 2012 disponeres. Beslutningen betyder, at 1,1 milliarder kroner af resultatet på 1.864 mia. kr. udbetales til andelshaverne i efterbetaling.

Repræsentantskabet er Arlas øverste beslutningsorgan bestående af 169 folkevalgte Arla-mælkeproducenter. Ved onsdagens møde besluttede repræsentantskabet at følge sin egen konsolideringpolitik og bestyrelsens indstilling til disponeringen:

Fakta - disponering af 2012 resultat

• Årets resultat til disponering er 1,864 mia. DKK svarende til 24,8 DKK øre pr kilo andelshavermælk. Heraf foreslås 12,2 øre konsolideret, heraf 4,1 DKK øre som Indskudskapital, 8,1 DKK øre som Kollektiv kapital. Andelshaverne i MUH Arla og Arla Milk Link får, som fastlagt i fusionsaftalerne, ikke Individuel konsolidering – denne del lægges ind som Kollektiv konsolidering.

• Efterbetalingen vil udgøre 12,4 DKK øre, men da britiske Milk Link ikke modtager efterbetaling (fastlagt i fusionsaftalen) vil denne del lægges til den danske, svenske og tyske mælk, så efterbetalingen bliver 12,9 øre. Herudover får andelshaverne i Danmark, Sverige og tyske Hansa Arla Milch en ekstraordinær udbetaling på 2,4 øre som et led i fusionsaftalerne.

• Renten af Indskudskapital er 0,2 øre.

Fakta - Arlas konsolideringspolitik

Den årlige konsolidering skal være 4,5 procent af årets Arlaindtjening i Arla Foods amba. 1/3 af konsolideringen er individuel (Indskudskapital), mens 2/3 af konsolideringen er kollektiv.

Læs mere om Arlas årsresultat 2012 her