Skip to main content

Resultat for året under budget

Pressemeddelelse   •   Apr 30, 2003 15:30 CEST

Arla Foods forventer ikke at nå det budgetterede resultat for hele året.

Mens faldende valutakurser for pund og dollar har påvirket 1. halvår moderat, påvirkes indtjeningen mere i negativ retning i 2. halvår.

Derfor forventer Arla Foods ikke at nå det budgetterede resultat for hele året. Resultatet for 1. halvår blev på 346 mio. kr. mod et resultat på 425 mio. kr for samme periode sidste år.

Ud over en forværring af valutasituationen påvirkes virksomheden af et stigende prispres på eksportmarkederne, og af at eksportstøtten ikke hæves modsvarende fra EU. Dertil kommer et kraftigt skred på det tyske marked, hvor forbrugerne vælger højprisprodukterne fra og handler mere i discountbutikkerne.

Stigende omkostninger

Endelig påvirkes Arla Foods kraftigt af stigende omkostninger på energi. Det er især priserne på el, der er steget markant i første halvår. De samlede stigninger i energiomkostningerne svarer til 50-60 mio. kr. på årsbasis.

Arla Foods’ adm. direktør Jens Bigum orienterede allerede selskabets repræsentantskab i marts om, at det ikke var muligt at nå budgetmålene i indeværende år.

»Vi har ingen forventninger til en snarlig forbedring af konjunkturerne, og vi må derfor se i øjnene, at vi ikke når budgettet for indeværende år«, siger Jens Bigum.

Efter en nedsættelse af acontobetalingen til andelshaverne er forventningen for hele året 2002/03 et nettoresultat på ca. 900 mio. kr. for mejeridelen i Arla Foods koncernen.