Skip to main content

Tilfredshed med ny indtransport i vest

Pressemeddelelse   •   Dec 04, 2002 15:17 CET

Omlægningen af mælketransporten i Region Vest 1. oktober var imødeset med både forventning og skepsis blandt chauffører og andelshavere.

80 pct. af de 2.100 andelshavere i regionen har fået nye afhentningstider, og 100 chauffører skal vænne sig til at køre både dag og nat efter forskellige arbejdsplaner, for at man kan opfylde målet om døgnindsamling.

Hertil kommer, at der er blevet indsat 22 sættevogne på ruterne, så der køres med 28 tons mælk. Sidst men ikke mindst har opførelsen af det nye transportcenter i Nr. Vium betydet, at fire garager omkring Holstebro blev nedlagt. Nu hvor ændringerne har været i kraft et par måneder, ser eksperimentet ud til at være lykkedes - i hvert fald hvis man spørger nogle af de involverede på Lemvig-egnen.

For gdr. Arne Jeppesen, Lemvig, har omlægningen betydet, at mælken hentes kl. 18, mens den tidligere blev indsamlet kl. 7.

”Vi er tilfredse, selvom vi er lige så stressede, som vi plejer at være. Det kan knibe med at være færdige med malkningen”, lyder hans kommentar.

Også gdr. Peter Stefansen, Lemvig, har fået nye afhentningstider. Tidligere kom tankvognen kl. 9.30. Nu kommer den kl. 21.30.

”Jeg har faktisk bedre tid til at tale med chaufføren om aftenen, hvis jeg har brug for det. Hvis chaufførerne kan holde til det, synes jeg omlægningen fungerer godt”, siger Peter Stefansen.

Fra chaufførhold giver Ove Sønderskov omlægningen et plus:

”Det er gået godt. Der er ingen chauffører, der er blevet tvunget til natkørsel. Jeg har selv meldt mig”, siger han.

”Vi har omlagt samtlige ruter sammen med chaufførerne”, fortæller kørselsleder Kimmo Korpi og tilføjer, at chaufførerne er overraskende positive over at køre om natten, og han roser alle medarbejdere for at have ydet en ekstra indsats i opstarten.

Ruterne er løbende blevet justeret for de andelshavere, der havde problemer med natafhentning.