Skip to main content

To svenske mejerier foreslås lukket ved udgangen af 2004

Pressemeddelelse   •   Sep 04, 2003 17:57 CEST

Arla Foods’ bestyrelse traf på sit møde onsdag en principbeslutning om at lukke de to svenske ostemejerier Åseda og Västervik.

Mejerierne foreslås lukket ved udgangen af 2004. Lukningerne er et led i strukturplanen fra 2001.

Västervik med 33 ansatte producerer årligt 3.000 tons af flere forskellige oste-typer. Mejeriets produktion skal overflyttes til Falkenberg Mejeri. Åseda har 25 ansatte og en årlig produktion på 1.500 tons gul ost, der minder om den danske flødehavarti. Produktionen overflyttes til Nr. Vium Mejeri. Her forventes det, at der vil blive brug for yderligere 16 ansatte.

At der er truffet principbeslutning, betyder at der nu optages forhandlinger med de svenske faglige organisationer om lukningerne. Det forventes, at Arla Foods’ bestyrelse kan tage den endelig beslutning i december, og at produktionen på begge mejerier kan overflyttes i løbet af efteråret 2004.

Medarbejderne på de to mejerier blev orienteret om planerne onsdag eftermiddag. De vil, så vidt det er muligt, blive tilbudt arbejde på Arla Foods’ øvrige driftssteder.