Skip to main content

Tre strukturprojekter godkendt

Pressemeddelelse   •   Sep 05, 2001 16:46 CEST

Arla Foods' bestyrelse traf tirsdag en såkaldt "inriktningsbeslut" om de første tre af de enkelte strukturprojekter, der indgår i Arla Foods' samlede strukturplan.

Det drejer sig dels om et projekt, hvor produktionen af de store runde oste i Sverige samles i Kalmar med den konsekvens, at mejeriet på Øland lukkes, dels et projekt, hvor produktionen af de skorpefrie oste samles i Falkenberg, og mejeriet i Stånga på Gotland lukkes, og endelig et projekt, hvor pulveranlægget i Visby på Gotland udbygges.

Medarbejderne på de to mejerier, der er foreslået lukket som følge af beslutningen, fik tirsdag underretning om dette.

Beslutningen betyder, at mejeriet i Kalmar udbygges for 55 mio. kr. til en kapacitet på 18.000 tons ost om året. 95 ansatte på ostemejeriet på Øland mister deres arbejde til oktober 2003, når overflytningen er færdig. På mejeriet i Kalmar antages det, at der bliver brug for 4 nye medarbejdere.

Lukningen af mejeriet i Stånga forventes at ske juli 2003 og vil berøre 42 medarbejdere.

En udbygning af mejeriet i Falkenberg for i alt 83 mio. kr. skal hæve kapaciteten fra de nuværende 4.300 tons om året til 15.000 tons, idet også produktion af de skorpefrie oste fra mejeriet i Kalmar flyttes hertil.

Det forventes, at der bliver brug for yderligere 15 ansatte i Falkenberg, når mejeriet står færdig.

Endelig omfatter beslutningen også en udvidelse af kapaciteten til produktion af mælkepulver i Visby fra de nuværende 100 mio. kg om året til 160 mio. kg om året. Investeringen forventes at blive på 79 mio. kr.

At der er truffet ”inriktningsbeslut” betyder, at der nu optages forhandlinger med fagbevægelsen om lukningerne.

Arla Foods' bestyrelse godkendte i juli den samlede strukturplan med investeringer på i alt 2,3 mia. kr. og lukning af i alt 17 mejerier i Danmark og Sverige. Godkendelsen forudsatte, at de enkelte projekter kom til fornyet behandling og godkendelse, efterhånden som de var udarbejdet i detaljer.Arla Foods' nye strategi- og strukturplan blev offentliggjort i slutningen af juni.
Læs mere om planen