Skip to main content

Brunata under digital transformation

Nyhed   •   Apr 29, 2016 13:16 CEST

”Strategien er at anvende moderne teknologi som fører til høj datasikkerhed og opfylder kundernes behov” siger Kjetil Kræmer, Udviklingsdirektør hos Brunata a/s.

Brunata startede sin digitale tranformation som pioner tilbage i 1994, da den første elektroniske varmefordelingsmåler, som kunne fjernaflæses, blev lanceret. 

Dette åbnede en ny verden inden for målinger af forbrug. Den elektroniske måler betød at Brunata kunne fjernaflæse forbruget, da målingerne af varmeforbruget blev sendt elektronisk til Brunata. I dag leverer virksomheden fjernaflæste målere til måling af både vand, varme, el, energi, fugt og temperatur.

Fjernaflæste målere har en lang række fordele, som manuelt aflæste målere ikke har, for eksempel:

  • Beboerne behøver ikke længere at være hjemme, når målerne skal aflæses.
  • Administrator sparer tid på indsamling af nøgler.
  • Administrator slipper for koordineringsarbejde i forbindelse med aflæsning.
  • Forbruget måles 24/7, 365 dage om året, hvilket giver indblik i adfærds- og forbrugsmønstre.

Siden 1994 er mængden af fjernaflæste målere steget drastisk. I dag har Brunata installeret millioner af målere i mere end 15 lande verden over, hvilket også betyder at mængden af data fra disse målere er steget voldsomt. 

Brunata modtager derfor i dag mere end 40 millioner datatelegrammer dagligt. For at gøre det muligt for kunderne at observere forbrugsudviklingen meget præcist lagres relevante telegrammer over en længere periode. 

Sådanne mængder data stiller store krav til Brunatas IT infrastruktur og systemer som skal behandle, filtrere, verificere og lagre data, men vigtigst af alt sørge for at data kan anvendes som et værdiskabende element over for kunden. 

Derfor begyndte Brunata for godt 2,5 år siden sin næste fase af Digital Transformation med en gennemgribende modernisering af sin platform til data behandling.

Det har foreløbig resulteret i, at der i september 2015 blev idriftsat den første version af en ny platform, der er gearet til den eksponentielle vækst i data Brunata oplever. 

Samtidig kan platformen langt nemmere udvides og skaleres for at imødegå fremtidige datamængder og kundetilpassede databehov, ligesom den er bygget til robusthed og ekstremt høj oppetid. 

Udviklingsdirektør Kjetil Kræmer udtaler: ”Der ses en markant udvikling inden for mange brancher for tiden i retning af en mere dataorienteret virksomhedsdrift, ligesom flere kunder og øvrige aktører på markeder begynder at efterspørge løsninger, der retter sig mod data i forskelligt omfang.”

Hvis man spørger Kjetil Kræmer, hvad han mener er det vigtigste på en digital dagsorden, svarer han, at det er løbende at opfylde kundernes behov, og lige nu er dette behov at få synliggjort forbrugsdata på forskellig vis, samt i visse tilfælde at udveksle data med tredje part for på den måde at anvende data til flere formål. 

Data er med andre ord kommet i søgelyset i forhold til værdiskabelse hos kunderne. Data bruges som grundlag for beslutninger og handlinger, der vedrører ejendommen. De kan blandt andet anvendes til at opdage fugtdannelser, utætte rør og vandspild. Data bliver også i høj grad anvendt som katalysator for at påvirke beboernes adfærd, når det gælder forbrug af ressourcer som vand, varme, el osv., udtaler Kjetil Kræmer. 

Så hvordan forventer Brunata at gribe denne Digitale Transformation an fremover? Kjetil Kræmer forklarer, at Brunatas strategi er at bevare en pioner-indstilling til løsninger ved at anvende moderne teknologi, som bliver udviklet med stor grundighed for at sikre kundernes data, men også at skabe løsninger der opfylder kundernes behov.