Skip to main content

Arbejdsglæden blomstrer hos Brunata

Pressemeddelelse   •   Nov 16, 2016 12:53 CET

Det er ikke kun økonomien, der viser positive takter hos Brunata. Arbejdsglæden stiger også for fjerde år i træk, viser virksomhedens seneste kulturmåling.

Brunatas medarbejdere bliver mere og mere glade. Og det på trods af – eller måske netop på grund af – at virksomheden de seneste år har gennemført en målrettet og intens turnaround og generationsskifte. Det er Brunatas HR-direktør og medejer Ane Fischer Rasmussen, der de sidste fem år har stået i spidsen for Brunatas HR-afdeling og de store positive forandringer: ”For tre år siden besluttede vi at arbejde bevidst med Brunatas kultur. Vi skiftede fra at måle trivsel til at måle selve kulturen. Det er nemlig ikke blot medarbejdernes trivsel, men hele kulturen i virksomheden, der har afgørende indflydelse på resultaterne,” fortæller Ane Fischer Rasmussen.

Ny kultur skaber arbejdsglæde og bedre bundlinje 

En væsentlig del af arbejdet med at professionalisere og effektivisere Brunata de seneste år har ligget i at øge det interne fokus på kultur: ”For at blive lønsomme og få bedre styr på forretningen, har vi ønsket at fremelske en performance-kultur. Den nye kultur er i høj grad drevet af medarbejdernes indre motivation og drive for at gøre en positiv forskel. I dag inddrager vi medarbejderne aktivt og de tager ejerskab for, hvordan vi bringer Brunatas værdier i spil i praksis. Kommunikation fra ledelsen – og hele vejen ud i organisationen - er blevet klar. Alle medarbejdere i Brunata ved, hvad deres opgave er. De har stor viden om opgaven, værdier og mål. De træffer selv beslutninger og har fået langt større frihed. Dette er til gavn for arbejdsglæ­ den og forretningen, der er blevet mere agil, effektiv og har en bedre bundlinje, fordi beslutninger nu træffes de rette steder,” slutter Ane Fischer Rasmussen.

Foruden den årlige interne kulturmåling – der i år havde en svarprocent på hele 99 procent – gennemfører hver afdeling i Brunata løbende kulturworkshops, hvor resultatet af kulturmålingen evalueres og afdelingerne arbejder med, hvordan de selv når næste års mål. HR har også lavet et MUS-værktøj, der er bygget af de elementer, Brunata ønsker i kulturændringen. Medarbejder og ledere måler hinanden og på den vis er Brunatas virksomhedsstrategi i dag forankret hele vejen ud i organisationen med positiv effekt på såvel arbejdsglæde som bundlinje.

Brunata er en dansk familieejet virksomhed med mere end 100 års erfaring i at levere løsninger, der optimerer og formindsker boligers og bygningers energiforbrug. I dag er alle vores målere udstyret med fjernaflæsning, og vi har en bred vifte af forskellige løsninger inden for energidata, som sælges i mere end 15 lande.

Det er vores mission at fremme bæredygtigt adfærd gennem energibesparelser og at levere retfærdig fordeling af udgifterne til vand, varme og el til beboerne baseret på præcise målinger af individuelt forbrug. Undersøgelser viser nemlig, at individuel måling og forbrugsafregning medvirker til bedre udnyttelse af ressourcerne, og kan medføre en besparelse på op til 40 % når forbrugerne er bevidste om deres egen forbrug.