Skip to main content

Vi beklager procedurefejl

Nyhed   •   Jun 26, 2019 09:00 CEST

I forbindelse med købet af 131 Shell stationer i 2016 har Circle K begået en procedurefejl. Det beklager vi dybt og accepterer at betale en bøde på 6 mio. kroner. Circle K bliver i oktober opmærksom på en mulig procedurefejl og kontakter derfor selv Konkurrence og Forbrugerstyrelsen i 2016.

Sagen drejer sig om, at EU-Kommissionen den 23. marts 2016 godkendte Circle Ks køb af 131 Shell stationer. 

For at opfylde Kommissionens betingelser for godkendelsen var Circle K nødt til at overtage inventar, varelager, medarbejdere mv. fra 12 Shell forpagtere, som drev og opererede de tilhørende butikker (og i visse tilfælde også vaskehaller) på 72 servicestationer. Købsaftaler med forpagterne blev indgået i juli og august 2016. Ejendomme, bygninger og brændstofanlæg mv. var ikke en del af aftalerne med forpagterne, da disse ikke var ejet af forpagterne, men blev overdraget fra Shell til Circle K, som godkendt af EU-Kommissionen. 

Efter overtagelsen af inventar, varelager, medarbejdere mv. fra forpagterne blev Circle K opmærksom på, at overdragelserne fra forpagterne kunne anses for anmeldelsespligtige transaktioner i fusionsretlig forstand, selvom de var nødvendige for, at Circle K kunne opfylde betingelserne for EU-Kommissionens godkendelse. 

I starten af oktober 2016 forelagde Circle K problemstillingen for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, som først den 25. maj 2018 meddelte Circle K, at det var deres vurdering, at der var tale om en anmeldelsespligtig fusion. Circle K anmeldte herefter fusionen, som blev godkendt uden betingelser i oktober 2018.

Minimumsbøden for en sen anmeldelse af en anmeldelsespligtig fusion er 4 mio. kroner. Minimumsbøden er væsentligt forhøjet som følge af Circle Ks omsætning, men samtidig har det haft stor betydning for nedslaget og den endelige bødestørrelse, at Circle K indenfor få måneder selv gjorde Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen opmærksom på den potentielle overtrædelse.