Skip to main content

Analyse: Fjernvarmesektoren fokuserer på kerneopgaverne

Pressemeddelelse   •   Aug 23, 2017 10:56 CEST

Direktør i Dansk Fjernvarme, Kim Mortensen glæder sig over ny analyse af forsyningsselskaberne.

Forsyningsselskaberne inden for vand og fjernvarme fokuserer på kerneopgaverne med at sikre høj forsyningssikkerhed og reducere omkostninger. Det viser ny analyser, der vækker glæde hos Dansk Fjernvarme.

Analyseselskaberne EY og PLUSS har netop foretaget en grundig analyse blandt de danske forsyningsselskaber i fjernvarme-, vand- og affaldssektoren af, hvilke opgaver de opfatter som værende vigtigst. Konklusionen er klar: Det vigtigste er at sikre en høj forsyningssikkerhed, så danskerne kan regne med håndteringen af deres affald, vand og spildevand og regne med, at der altid er varme i radiatoren.

Læs analysen af forsyningssektoren her

Dernæst angiver selskaberne, at forretningsudvikling og reduktion i omkostningerne for at sikre billigere forsyninger til deres forbrugere, er det næstvigtigste.

Analysen vækker glæde hos Dansk Fjernvarme, der mener, at den viser, hvordan selskaberne lever op til de politiske krav, der er til forsyningssektoren.

- Fjernvarmeselskaberne gør det, de skal og det, der forventes af en ansvarlig sektor: De fokuserer på kerneopgaverne. Det er på at levere varme til forbrugerne til den lavest mulige pris, siger Kim Mortensen, direktør i Dansk Fjernvarme.

Snuden er i sporet
Mens fjernvarmeselskaberne de seneste tre år har øget andelen af vedvarende energi til mere end 50 procent, har selskaberne i samme periode i gennemsnit reduceret prisen for forbrugerne med mere end 10 procent.

- Oven på en lang sommer med megen debat om, hvad energiselskaberne skal bruge deres tid og ressourcer på, og navnlig hvad de ikke skal bruges på, er jeg meget glad for at få bekræftet, at fjernvarmeselskaberne har snuden i sporet og koncentrerer sig om deres kerneopgaver, siger Kim Mortensen:

- Jeg hæfter mig ved, at selskaberne er meget opmærksomme på det politiske pres som øget regulering og ønsket om mere effektivitet i sektoren, stiller dem overfor. Det pres skal naturligvis omsættes til nogle rammer, der gør, at selskaberne kan fortsætte den udvikling, de er inde i med at sikre en omkostningseffektiv grøn omstilling samtidig med, at forbrugerne fortsat kan regne med deres varmeselskab, siger direktøren.

Selskaberne er også blevet spurgt til, hvilke scenarier de ser som mest sandsynlige, når selskaberne kigger fem år frem. To af de områder, hvor der er mest enighed i forsyningssektoren om fremtiden, er, at blot 2 procent af selskaberne mener, der vil blive stillet færre krav til miljøtilpasning, og blot 3 procent mener, der vil blive stillet færre krav til dokumentation og krav til certificeringer.

PLUSS og EY har spurgt i alt 643 beslutningstagere i forsyningssektoren, hvoraf halvdelen har svaret (317).

Dansk Fjernvarme er fjernvarmens brancheorganisation og dækker 99 procent af fjernvarmeproduktionen i Danmark. Varmen produceres af i alt ca. 400 fjernvarmeselskaber, hvoraf 40 er kommunale forsyninger, der samlet tegner sig for 50 procent af fjernvarmeleverancen. Den anden halvdel af fjernvarmen produceres af omkring 350 andelsselskaber. 51 procent fjernvarmen produceres af vedvarende energi.

I alt får 1,7 millioner husstande eller 3,6 millioner danskere deres varme fra fjernvarme.

Fjernvarmeindustrien eksporterede i 2016 for 6,6 milliarder kroner og forventer, at eksporten vil stige til cirka 10,7 milliarder kroner i 2025.