Skip to main content

Journal of Clinical Microbiology offentliggør ny seks års longitudinalundersøgelse af effektdata for Aptima HPV-Analyse

Pressemeddelelse   •   Feb 14, 2019 08:37 CET

Professor Thomas Iftner, Leder af Institute for Medical Virology and Epidemiology of Viral Diseases ved universitetet i Tübingen, Tyskland. FOTO: Bosse Johansson

Nye data bekræfter, at Aptima HPV-analysen er valideret med klinisk effekt på op til 6 år1, hvilket gør den til en af kun to analyser, der har dette bevis for effekt. Studiet af den 6 års kliniske longitudinalundersøgelse af præstationen af den mRNA-baserede Aptima HPV-test (AHPV) i en screeningspopulation, ledet af Professor Thomas Iftner, Leder af Institute for Medical Virology and Epidemiology of Viral Diseases ved universitetet i Tübingen, Tyskland, er publiceret i Journal of Clinical Microbiology.

De vigtigste fund viser:

 • Aptima HPV-analyse har samme fremragende sensitivitet som, men signifikant bedre specificitet end den anvendte benchmark HPV DNA-analyse.
 • Samme fremragende sensitivitet – Aptima HPV:s relative sensitivitet sammenlignet med HC2 var 91,5 % for CIN3+, og de negative prædiktive værdier var 99,8 (99,5–99,9) for HC2 og 99,7 (99,4–99,8) för Aptima HPV. 1 Disse data viser, at longitudinalpræstationen for Aptima HPV over seks år er sammenlignelig med HC2-testen.1
 • Signifikant forbedret specificitet – Aptima HPV-analyse [som er målrettet mod mRNA for aktiv HR HPV), har signifikant større specificitet (difference: 1,2 % [95 % CI, 0,87 % til 1,48 %]) end den anvendte benchmarkanalysen; p<0,001.1,2 Dette reducerer klinisk falsk positive tests sammenlignet med DNA-benchmarkanalysen med 23 % og sparer mange kvinder for unødige opfølgningsundersøgelser og overbehandling samt dermed følgende psykologisk bekymring og uvished4,5, og det reducerer omkostninger og belastning for sundhedsvæsenet.5 I en population på 1 million kvinder over 30 år ville 4,9 % af kvinderne være Aptima-positive, mens 6,1 % ville være HC2-positive, og dette ville reducere henvisning til unødige opfølgende undersøgelserfor 12.000 kvinder.*

Disse resultater betyder, efterhånden som lande over hele Europa bevæger sig i retning af 3-5 års screeningsprogrammer for livmoderhalskræft, at laboratorierne kan være sikre på, at Aptima HPV-analysen er et effektivt screeningsværktøj til disse programmer.

Humane papillomavirus (HPVs) er påvist at ligge bag udviklingen af læsioner med forstadier til livmoderhalskræft og kræft6, hvilket medfører udvikling og bred anvendelse af analyser med høj sensitivitet for detektion af højrisiko-stammer af HPV i screeningsprogrammer for livmoderhalskræft. 7,8,9,10

Men langt de fleste HPV-infektioner er harmløse og læges naturligt ud af kroppen – fejldiagnoser giver anledning til unødig bekymring3og overbehandling med ekstra omkostninger for sundhedsvæsenet,4 og på grund af de store tal, der er involveret i en screeningspopulation, vil selv en lille forskel få stor indflydelse.Analyser, der er målrettet mod mRNA [aktiviteten] af E6/E7 onkogenerne har større specificitet1,11,12,13,14,15,hvilket reducerer denne belastning for kvinderne og samfundet.

Hver enkelt HPV-analyse har således en meget anderledes målsøgningsstrategi og tilknyttet individuel sensitivitet og specificitetsydelse, og der er en distinkt mangel på overensstemmelse mellem DNA HPV-analyseresultater15 (kun 40 % overensstemmelse). Derfor skal hver enkelt HPV-analyse levere sit eget bevis for longitudinal klinisk effektivitet.Indtil nu er HC2 den eneste DNA HPV-analyse med longitudinal evidens for understøtning af sikker anvendelse i screeningsprogrammer med intervaller på mere end 4 år.16

Forfatterens kommentarer
"Aptima HPV-analysen mRNA-test er den eneste af sin art, der udviser betydeligt højere specificitet end HC2- benchmarkanalysen, idet den detekterer de vigtigste virale onkogeners mRNA i modsætning til at detektere selve genet. Dette medfører, at færre klinisk irrelevante forbigående infektioner fejldiagnosticeres. Som følge heraf reduceres andelen af falsk positive testresultater. Hvilket også er til fordel for sundhedssystemet, idet det giver lægerne mulighed for at koncentrere sig om at behandle de patienter, der har behov for det."

Professor Thomas Iftner, Universitetet i Tübingen, Tyskland

---------------------------------------

Undersøgelsen1
10.400 kvinder i alderen 30–65 år blev screenet hos praktiserende gynækologer i Tyskland. Alle prøver blev indsamlet og testet centralt med LBC, AHPV- og HC2-analyser. Alle værdier blev beregnet baseret på kontrolhistologi. Som opfølgning blev 411 kvinder med et positivt testresultat og uden behandling fulgt i 5 år med årlig testning med LBC-, AHPV- og HC2-analyser. Desuden blev der gennemsnitligt 6 år efter baseline udtaget livmoderhalsprøver efter tilfældighedsprincippet fra 3.295 kvinder, der var testet tre gange negative ved baseline. og som blev testet igen.

Aptima HPV-analyse
Aptima HPV-analyse retter sig mod højrisiko-HPV-typer, der udgør den største trussel mod kvinder. 1,6,12 DNA-tests detekterer visse HPV-gener, men kan ikke skelne mellem den blotte tilstedeværelse af virussen og aktiv infektion. I modsætning hertil detekterer mRNA-tests transkripter af virusgenerne, som kun er til stede, hvis der er inficerede celler til stede.2Mens andre HPV-analyser er målrettet mod DNA, retter Aptima HPV-analysen sig mod mRNA, som detekterer tilstedeværelse og aktivitet af højrisiko-HPV-infektion.9,11,12Aptima HPV- analysen detekterer de onkogene gener E6/E7 mRNA, som indikerer de HPV-infektioner, der mest sandsynligt vil medføre livmoderhalssygdom.1,12,13

Livmoderhalskræft i Danmark
Hvert år rammes ca. 375 kvinder i Danmark af livmoderhalskræft, og ca. 100 dør af sygdommen. Livmoderhalskræft regnes som den fjerdehyppigste cancertype i verden blandt kvinder.17

Referencer:

 1. Iftner T et al. J. Clin. Microbiol, 2018; (e-publication ahead of print)
 2. Iftner et al., (GAST) J. Clin. Microbiol. 2015
 3. Haedicke J, Iftner T. Journal of Clinical Virology 76 (2016) S40–S48
 4. McCaffery et al. Sex Transm Infect. 2006;82(2):169–74
 5. Sauter J et al., Acta Cytologica 2014;58:162–166
 6. Graham S., Clinical Science (2017) 131 2201–2221
 7. Arbyn M et al., 2012. Vaccine 30(Suppl 5):F88–F99
 8. Dillner J. 2013. Curr Opin Obstet Gynecol 25:11–16.
 9. Castle P et al., 2012. Vaccine 30(Suppl 5):F117–F122
 10. Saslow D et al,. 2012. Am J Clin Pathol 137:516–542
 11. Sawaya, et al. Obstet Gynecol. 2015;125(2):308-10
 12. Tinelli A et al., Curr Pharm Biotechnol. 2009 Dec;10(8):767-71
 13. Cuschieri K et al., J Med Virol. 2004 May;73(1):65–70
 14. Aptima HPV Assay [package insert, AW-11141-001 Rev 003 (EN)], San Diego, CA; Hologic, Inc., 2015
 15. Ge Y et al., Cancer Cytopathol 2017;125:652-7
 16. Pubmed search of HPV DNA assays with longitudinal evidence of over 3 years
 17. Kræftens Bekæmpelse. Nøgletal om HPV-vaccination.

* Beregning baseret på forbedring af specificitet8

Hologic – førende inden for innovativ diagnostik
Hologic, Inc. er en førende udvikler, producent og leverandør af diagnostiske produkter af høj kvalitet, medicinsk billedbehandling og kirurgiske produkter. Hologics kerneaktiviteter fokuserer på diagnostik, brystsundhed, gynækologisk kirurgi og knoglesundhed. En stor teknologisk knowhow og robuste forsknings- og udviklingsprogrammer danner basis for Hologics devise: the Science of Sure. For yderligere oplysninger om Hologic, besøg www.hologic.com

Kommentarer (0)

Tilføj kommentar

Kommentar

Ved at indsende kommentaren accepterer du, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med Mynewsdesks privatlivspolitik.