Skip to main content

Kommentar til Nestlé Danmark og skat

Pressemeddelelse   •   Okt 31, 2011 14:56 CET

Kommentar til Nestlé Danmark og skat

Nestlé er blevet omtalt i medierne i går søndag og i dag mandag. Det har handlet om Nestlés skattebetaling i Danmark.

Nestlé betaler skat i Danmark. For 2010 genererede Nestlé Danmark ca. 185 mio kroner i punktafgifter (vedrørende kaffe, chokolade og is), moms og afgifter samt indbetalt A-skat for medarbejdere.

Derimod har Nestlé ikke betalt selskabsskat i Danmark siden 1997. Dette skyldes tidligere store underskud fra isvirksomheden, som vi i overensstemmelse med dansk lovgivning har ret til at fratrække, og dette har medført, at vi fra 1997 til i dag ikke har haft noget overskud fra virksomheden i Danmark.

 Nestlé følger dansk lovgivning til punkt og prikke. Hvis politikerne beslutter at ændre lovgivningen, f.eks. at fjerne retten til at benytte fradrag for tidligere underskud, så vil vi naturligvis også følge den nye lovgivning.

Der er ingen konkrete planer om at flytte det nordiske hovedkontor fra København.

Comments to Nestlé Danmark and taxes

Nestlé has been mentioned in media yesterday Sunday and today Monday morning. The topic was whether Nestlé pays taxes in Denmark or not.

Nestlé Danmark do pay taxes in Denmark. In 2010 Nestlé generated about 185 mill DKK in the shape of excise duties (related to coffee, chocolate, and ice cream), VAT and income tax from employees.

However, Nestlé has not paid corporation tax since 1997 due to former big deficits from the Nestlé ice cream business. According to Danish law deficits can be set off against other income. Therefore Nestlé has not declared any profit from the Danish company.

Nestlé strictly adheres to Danish tax legislation. If the Government decides to change the legislation, f. inst to cancel the right to set off against former deficits, we will of course also follow the new legislation.

There are no specific plans to move the Nordic Head office from Copenhagen.

Kommentarer (0)

Tilføj kommentar

Kommentar