Skip to main content

Ny åbenhed har gjort Nestlé populær blandt studerende

Pressemeddelelse   •   Maj 14, 2014 10:00 CEST


Åbenhed belønnes.

Det er Nestlé Danmarks konklusion efter at være højdespringer i Universums årlige undersøgelse blandt danske studerende, hvor Nestlé i den netop offentliggjorte 2014-undersøgelse er rykket seks pladser frem i forhold til 2013 og nu rangeres som den 13. mest attraktive virksomhed på de højere danske læreanstalter.

”Vi har virkelig åbnet op i de senere år – blandt andet over for de studerende. Først skabte vi et grundlag, så de studerende nemt kunne få meget mere at vide om os, og bagefter gik vi målrettet i dialog med dem, hvor vi for eksempel har bidraget til undervisningen på universiteter og haft mange unge på besøg hos os,” siger Lisbet Højgaard, employer branding specialist i Nestlé Danmark.

Hun peger også på betydningen af, at Nestlé Danmark har kommunikeret meget åbent i medierne som led i virksomhedens ønske om at være åben og transparent.

”Vi kommunikerer meget mere åbent end tidligere. Det gælder blandt andet på de sociale medier, hvor vi har mange unge, der stiller os spørgsmål, og hvor vi som regel giver svar inden for 24 timer inden for alle emner, der vedrører Nestlé. Vi vil gerne lytte til input fra andre og samtidig fortælle om vores virksomhed,” siger Lisbet Højgaard.

Hun tilføjer, at Nestlés store initiativ imod ungdomsarbejdsløshed, Nestlé needs YOUth, hvor virksomheden forpligter sig til at ansætte 20.000 unge i Europa inden udgangen af 2016, også spiller en rolle i forhold til, hvordan de studerende opfatter Nestlé Danmark.

Konkurrencen om de unge er hård, og Nestlé Danmark er blot én blandt mange danske virksomheder, der forsøger at tiltrække de dygtigste medarbejdere. Men én ting adskiller Nestlé Danmark fra mange andre virksomheder:

”Alle kan påberåbe sig at have en særlig kultur – men i Nestlé Danmark er vi lidt ligesom en familie, samtidig med, at vi er en del af en af verdens største virksomheder. Måske fordi vi kun er ca. 300 ansatte i Danmark, har vi rum til at skabe en imødekommende, fælles kultur, hvor man bliver taget personligt og godt imod fra den første dag. Vi kan tilbyde både det nærværende og det globale miljø,” siger Lisbet Højgaard.

Hun peger også på, at kontakten med de studerende ikke ”bare” er en opgave for Nestlé Danmarks HR-afdeling.

”Hele virksomheden er involveret. I næsten hver afdeling er der ”ambassadører” for Nestlé, og de møder op til arrangementer, karriere-messer og lignende, så andre kan få den personlige historie fra én, der arbejder med det, som de selv gerne vil – fx marketing, finans eller salg. Det personlige udtryk viser vi også på karrieredelen af vores hjemmeside, hvor 15 unge fra Norden fortæller en personlig historie om deres liv og deres karriereforløb i Nestlé,” siger Lisbet Højgaard.