Skip to main content

​NorthSide vil genanvende alt plast

Pressemeddelelse   •   Maj 03, 2017 10:00 CEST

NorthSide har igangsat et nyt stort projekt om genanvendelse af al festivalens plast i samarbejde med bæredygtighedspartneren Worldperfect. Projektet er støttet med 473.000 kr. af Miljø- og Fødevareministeriet og har et samlet budget på 625.000 kr.

I løbet af de sidste tre år er mængden af sorteret affald steget og steget på NorthSide, og sidste år blev imponerende 76% af al affald sorteret til genanvendelse. Heraf 2,5 tons PP-plast, der er særlig velegnet til genanvendelse, fra ølkrus og kander. På NorthSide 2017 er målet at øge sorteringsprocenten yderligere, og derfor søsættes der nu et lukket kredsløbsprojekt som skal sikre, at plasten vender tilbage til NorthSide 2018 som nye plastprodukter.

Projektet er meget ambitiøst, da plasten ikke blot skal genanvendes, men genanvendes til fødevareemballage – en produkttype, hvor der stilles meget høje krav til kvalitet og sikkerhed.

- Vi arbejder benhårdt på hvert år at skubbe ambitionerne på det grønne område fremad og opad. Som en festival der insisterer på at gå forrest ønsker vi at være med til at flytte på folks syn og vaner, og når vi sammen med vores gæster og samarbejdspartnere kan gøre en forskel for miljøet omkring os, så er det stort, siger Anne Jensen, ansvarlig for bæredygtighed hos NorthSide.

Et lukket ressourcekredsløb
En del af projektet involverer også at indsamle viden om, hvordan man bedst håndterer indsamlet og sorteret plast, så man kan få genanvendt den størst mulige andel. Så for at skabe et lukket ressourcekredsløb på NorthSide, må man kigge ud over landegrænserne, hvilket betyder, at der skal nu undersøges genanvendelsesanlæg i hele Europa. Selvom vi er rigtig langt fremme i Danmark med plastgenanvendelse, er der nemlig stadig visse udfordringer med genanvendelse af beskidt plast. Derfor er det uvurderligt, at der er opbakning fra Miljø- og Fødevareministeriet til et projekt af denne type.

- Projektet sigter højt, fordi vi vil indsamle og genanvende plast til fødevarer, som ligger absolut øverst i plast-hierarkiet og derfor kræver særlig opmærksomhed, når det skal genanvendes. Ofte når man genanvender plast bliver det til en lavere kvalitet end det oprindelige. Projektet her undersøger, hvordan man kan genanvende i en cirkulær recycling-proces, som i princippet kan gentages i det uendelige, siger Frank Jensen, Projektleder i Miljøstyrelsen.

Også gæsterne på NorthSide er investeret i festivalens arbejde med bæredygtighed, og ifølge Epinion mener hele 87% af gæsterne, at det er vigtigt, at NorthSide arbejder med affaldssortering, genanvendelse og økologi.

- Projektet sender et meget stærkt signal, for det gør genanvendelse håndgribeligt for folk. Den plast jeg stod med i hånden og smed i plastcontaineren år 1, får jeg tilbage i hånden år 2. Det hele handler om mennesker og kommunikation, så vi tror meget på, at et projekt som dette vil give mening for folk, som derefter vil finde det langt mere meningsfuldt at sortere sit affald, ikke kun på festivalen.

Det er meldingen fra Jakob Baungaard fra Worldperfect, der har samarbejdet med NorthSide om affaldssortering og andre bæredygtighedstiltag siden 2011.

Det nye plastprojekt styrkes af en overordnet målsætning om at sortere 80% af alt affald til genanvendelse på NorthSide i år. Ambitionsniveauet har skabt opmærksomhed i branchen, og både Plastindustrien (Brancheforeningen for danske plastvirksomheder) og non-profit organisationen Plastic Change følger det nye projekt med stor interesse (se testimonials).

Testimonials fra interessenter:

Jakob Baungaard, partner, Worldperfect
- For Worldperfect er dette projekt især interessant pga. dets skalerbarhed. Hvis vi kan genanvende dette års plast på næste års festival, burde det være muligt at gøre det i langt større skala også. Vi vil altid i vores projekter udfordre grænserne og skubbe til, hvad der egentlig er muligt, for bæredygtighed kommer ikke af sig selv - det kræver visionære og fremsynede undersøgende projekter.

Thomas Drustrup, Plastindustrien
- Plast er et fantastisk materiale med en masse positive egenskaber, men det er vigtigt, at det ikke ender i naturen som affald. Plast er en ressource, der skal genbruges. En af udfordringerne ved genanvendelse af plast er at få opdelt plasten i de forskellige plasttyper. Projektet står i den gunstige situation, at alle ølkrus og ølkander er af den samme type, nemlig såkaldt PP, der ofte anvendes til fødevarer. Vi er i branchen meget interesserede i at følge projektet og resultaterne med at bibeholde denne plast som egnet til fødevarer.

Henrik Beha Pedersen, Plastic Change
- Først og fremmest er vi nødt til reducere produktionen og forbruget af plastik - både af hensyn til verdenshavene og klimaet. Vi skal omstille til lukkede kredsløb, hvor vi ressourceoptimerer og designer smartere produkter og materialer. Vi skal konsolidere vores plastikaffald i en økonomi for genanvendelse, og derfor har projektet her også et stort potentiale, i og med det kan være med til at påpege, at plast har en værdi, og man smider ikke værdifulde ting i havet.

- Det er klart, at vi helst så en festival helt uden plast lavet af olie. Men når nu vi ikke kan få en plastik-fri festival (endnu), er den næstbedste løsning at genanvende plasten, i stedet for blot at brænde det af. Det vigtigste er i første omgang, at vi undgår, at det ender i havet, hvor plast er et stort og stigende problem.

NorthSide 2017 afvikles i Ådalen ved Aarhus i dagene 9.-11. juni.

Besøg NorthSide.dk eller Facebook for mere om NorthSide 2017.