Skip to main content

De frie grundskoler skaber bedre resultater for eleverne

Nyhed   •   Aug 12, 2015 10:52 CEST

Danmarks Privatskoleforening

De frie grundskoler skaber bedre resultater for eleverne. Det viser en ny analyse fra tænketanken CEPOS.

Analysen, hvor man sammenligner de enkelte skolers resultater for 9.klasses afgangskarakterer, bygger på tal fra Undervisningsministeriet, der tager højde for elevernes sociale og økonomiske baggrund. Dermed er det muligt at tegne et billede af, om den enkelte skoles elever har klaret afgangsprøverne bedre eller dårligere end elever på landsplan med samme baggrund.

Er undervisningseffekten positiv, for eksempel +0,2, har skolen løftet eleverne 0,2 karakterpoint højere end forventet. Undervisningseffekten viser altså, hvordan eleverne på en skole klarer sig i forhold til, hvordan man skulle forvente, at de ville klare sig ud fra forældrenes sociale-, uddannelsesmæssige og økonomiske baggrund.

Oversigt over skolernes undervisningseffekt

Hvad koster det?

Statens udgift til en elev i de frie grundskoler er i 45.000 kr. om året. CEPOS’ analyse fortæller, at kommunernes gennemsnitsomkostninger pr. elev i grundskolen er 61.782 kr. Langeland kommune bruger 93.805 kr. pr. elev, mens Næstved kommune bruger 46.770 kr. Der er da heller ikke, ifølge CEPOS, nogen statistisk sammenhæng mellem kommunernes udgift pr. elev og elevens resultat-løft.

Kommunernes undervisningseffekt

Hvad skaber højtpræsterende skoler?

Danmarks Privatskoleforening har taget initiativ til at få undersøgt en række medlemsskolers praksis med det formål at finde de faktorer, der netop gør disse skoler til højt præsterende skoler i forhold til elevernes faglige såvel som personlige og trivselsmæssige udvikling. Hvad er det i skolernes rammebetingelser, undervisningsmiljø samt værdimæssige og sociale kontekst, der skaber forudsætningerne for elevernes gode læringsresultater? Høje faglige forventninger? Et disciplinært klima? Høj egenmotivation? Værdier og dannelse?

Undersøgelsen foretages af Professionshøjskolen Metropol. Undersøgelsens endelige resultat foreligger i oktober 2015. Projektet benævnes: ”Fagligheden og anstrengelsens poesi”.

Danmarks Privatskoleforenings skoler på listens top 30:
Fredericia Realskole
Brenderup og Omegns Realskole
Dyhrs Skole
Hillerød Privatskole (Tidl. Furesø Privatskole)
Greve Privatskole
Helsinge Realskole
Borup Privatskole
Forældreskolen i Aarhus
Interskolen
Kirstine Seligmanns Skole