Skip to main content

Folkeskolen ”lækker” ikke elever til de frie grundskoler

Pressemeddelelse   •   Jun 14, 2014 16:04 CEST

Politiken har lavet en rundspørge blandt skolelederne på de frie grundskoler, som bruges som argument for, at folkeskolereformen skulle koste folkeskolerne elever.

Skolelederne er blevet spurgt: ”Forventer du, at der i 2014/2015 vil værre flere eller færre elever, der begynder på din skole end i indeværende år”.  Og jo. Det forventer de fleste af de skoleledere, der udgør en svarprocent på kun 37. Men var spørgsmålet stillet sidste år ved samme tid, ville svaret sandsynligt være det samme, da antallet af elever i de frie grundskoler i de seneste år er vokset – ikke markant – men vokset.

Politiken skriver dog også i sin hovedartikel, at rundspørgen ikke er repræsentativ, men kan udtrykke en tendens.

Det interessante spørgsmål er, om det er korrekt, at der er flere forældre, der vælger en fri grundskole på baggrund af folkeskolereformen, eller om det er for unuanceret, når det kommer til argumentationen. Det tror, Danmarks Privatskoleforening, det er. Der er flere sider i den sag. Men foreningen anerkender også, at reformer til alle tider har skabt en uro i grundskolen. Det gør forandring ofte.

Danmarks Privatskoleforening har på ingen måde som mål, at få flere til at søge de private skoler: ”Jeg vil næsten sige det omvendt”, udtaler formand Kurt Ernst til Politiken: ” Vi har også en interesse i en god og stærk folkeskole«, siger Kurt Ernst. Vi ønsker en bred vifte af valgmuligheder, når det kommer til undervisning på grundskoleniveau.

Der er mange gode intentioner i den nye folkeskolereform, og man kunne ønske sig, at folk vil ”prøve den på”, inden folkeskolen blev fravalgt. 

Læs artikel her: http://pol.dk/2324758

Danmarks Privatskoleforening har til formål at varetage medlemsskolernes faglige, økonomiske, juridiske og pædagogiske interesser, samt varetage skolernes overordnede politiske interesser, herunder arbejde for at sikre skolernes betydende placering i det samlede skolebillede. Foreningen skal arbejde for bevarelse af forældrenes ret til et frit skolevalg, uanset deres økonomiske formåen.