Media no image
We5qykgek9b8dwcm25gf Z3vnafs8t9wdpnicg8h9

Lokalområder kan søge penge til sundhed

Pressemeddelelser   •   Dec 15, 2017 09:27 CET

14 lokalsamfund kan søge om penge til sundhed

Sundhedsudvalget har besluttet at projekt Borgerbudget ”Sundhed for pengene” skal fortsætte. 14 lokalsamfund kan søge de tre puljer på hver 65.000 kr., som bliver uddelt i starten af 2018.

Lokalområderne bestemmer selv deres projekter

På baggrund af Sundhedsprofilen, som hvert fjerde år undersøger borgernes sundhed i de enkelte kommuner, er der udvalgt 14 lokalområder i kommunen, som kan søge penge til sundhedsfremmende projekter. De udvalgte sogne er: Binderup, Blenstrup, Brorstrup, Bælum, Durup, Haverslev, Ravnkilde, Rørbæk, Skibsted, Solbjerg, St. Brøndum, Suldrup, Sønderup og Veggerby.

De lokale borgere bestemmer selv, hvordan pengene skal anvendes. For at komme i betragtning er det afgørende, at lokalområdet er motiveret for at fremme sundheden, og at der ligger en plan for, hvordan borgerne vil blive involveret.

Kom og hør nærmere om ”Sundhed for pengene”

Der holdes informationsmøde mandag den 9. januar 2018. På mødet kan repræsentanter fra de 14 sogne komme og høre nærmere om projektet – og møde nogle af deltagerne fra sidste år.

Der er ansøgningsfrist mandag den 29. januar 2018. På baggrund af de motiverede ansøgninger og et ønske om en vis geografisk spredning, udvælger kommunen tre lokalområder blandt de ansøgende. De får 65.000 kr. Hvad de konkret vil bruge pengene til, finder de i fællesskab ud af, når projektet kommer i gang.

Aktiviteter også godt for fællesskabet

Sundhedsudvalgets formand Annette Søegaard, der har fulgt Borgerbudget ”Sundhed for pengene” tæt, siger: - Det har været godt at se det engagement og de sundhedsfremmende aktiviteter, der er blevet skabt ude lokalt de seneste tre år. Det er mit indtryk, at nye folk er kommet med i fællesskaberne i de deltagende lokalområder og deltagerne melder tilbage at de har været glade for muligheden for at sætte lokal fokus på sundheden.

Yderligere oplysninger

Læs mere på www.rebild.dk/sundhedforpengene.

Du er som journalist eller borger altid velkommen til at kontakte os for en udtalelse, baggrundsviden eller andet, du måtte have brug for. Vi har samlet kontaktoplysninger, vores sociale medier og nyttige links til blandt andet dagsordner og høringer.

​14 lokalsamfund kan søge om penge til sundhed. Sundhedsudvalget har besluttet at projekt Borgerbudget ”Sundhed for pengene” skal fortsætte. 14 lokalsamfund kan søge de tre puljer på hver 65.000 kr., som bliver uddelt i starten af 2018.

Læs mere »
Gx4twzggbebtkaeqbpxj

Jobcenter Rebild vært for "Himmerland i Vækst"

Pressemeddelelser   •   Dec 12, 2017 11:41 CET

Den nuværende rekrutteringssituation i Himmerland blev grundigt drøftet, da Jobcenter Rebild den 29. november 2017 havde indbudt erhvervslivet til debat om, hvordan man bedst imødekommer den øgede efterspørgsel på kvalificeret arbejdskraft - nu og i fremtiden - i Business Park Nord, Østre Alle 6 i Støvring.

Dhe89jsz4plh94f2ct4w

Stolthed over Rebild Tandplejes resultater i brugerundersøgelse

Pressemeddelelser   •   Dec 07, 2017 10:54 CET

De kommunale tandplejer i Rebild, Hjørring, Mariagerfjord, Vesthimmerlands og Brønderslev Kommune har i efteråret 2017 gennem 7 uger undersøgt brugernes oplevelse af brugerinddragelse og sundhedsfremme. Mere end 4.300 brugere har svaret. Det er der kommet en samlet rapport ud af med meget fine resultater for alle 5 kommuner.

Osvczk7iz4uzfknahmy4

​Nyt hold Rebilds Rigtige Kvinder

Pressemeddelelser   •   Dec 01, 2017 11:59 CET

Sundhedscentret i Rebild Kommune starter lige efter nytår et nyt hold af successen "Rebilds Rigtige Kvinder". Holdet afvikles i dagtimerne og henvender sig til overvægtige med en dårlig kondition, som ønsker støtte til at omlægge livsstilen.

M6mwws5frnclypxrwtuo

Nyansat kontraktholder for Børnehusene Støvring Nord

Pressemeddelelser   •   Nov 28, 2017 14:59 CET

Rebild Kommune har ansat Kenny Kjæhr som ny kontraktholder for Børnehusene Støvring Nord.

Zxjf7flqdd21gkm57rfz
D1zwwjhwar950fudampe

Prisvindende sportevent i Triatland Rebild

Pressemeddelelser   •   Nov 24, 2017 13:10 CET

Triatland Rebild er stolte over at være en del af den prisvindende event Cykelstafetten Spar Nord og Carlos Sastre Classic. Dette event vandt fredag den 17/11 prisen som Årets Cykelevent 2017, der hvert år uddeles af Danish Bike Award. Mens Cykelstafetten fandt sted i 3 byer i Danmark var det kun Triatland Rebild, der i 2017 havde fornøjelsen af både Cykelstafetten og Carlos Sastre Classic.

Anisfu6o6xqgydfxylzi
Ptkdve24ryirfbc6awnl

Resultat af ældrerådsvalg

Pressemeddelelser   •   Nov 22, 2017 10:43 CET

Samtidig med valget til kommunalbestyrelse og regionsråd holdt Rebild Kommune ældrerådsvalg. 70,5 % af de stemmeberettigede +60’ere bosat i kommunen valgte at gå i stemmeboksen.

Wryaf8pgknqe8z6dhgre

Unge kokke kæmpede i skolekøkkenet på Bælum Skole

Pressemeddelelser   •   Nov 17, 2017 11:21 CET

Rebild Ungdomsskole holdt i november Masterchef i Bælum. Masterchef en er madlavningskonkurrence kendt fra TV3. De unges kreativitet og samarbejdsevne blev sat på prøve i kampen om at vinde trofæet: Den gyldne grydeske.

Uxyvywgcrrcxwp8inx5s

Ny sygeplejeklinik indviet

Pressemeddelelser   •   Nov 13, 2017 13:06 CET

Tirsdag d. 31. oktober holdt Sygeplejen i Rebild kommune åbent hus for borgere og kollegaer. Arrangementet var velbesøgt og bød på mange roser til den nye, flotte klinik.

Media no image
Ctsffrbl3a9thjz8ontq

Målrettet indsats: Arbejde og uddannelse til flere borgere i Rebild Kommune

Pressemeddelelser   •   Nov 07, 2017 09:09 CET

Rebild Kommune forventer et mindreforbrug på 16,5 mio. kr. i forhold til budgettet på arbejdsmarkedsområdet. Mindreforbruget skyldes meget lav ledighed, efterspørgslen på arbejdskraft, den generelle højkonjunktur samt ikke mindst jobcenterets målrettede indsatser og gode samarbejde med arbejdsgiverne.

Økonomivurderingen for 3. kvartal for Arbejdsmarkedsudvalgets område viser på langt de fleste felter et mindreforbrug. Den lave ledighed betyder blandt andet, at der i højere grad bliver plads på arbejdsmarkedet til borgere, som har haft svært ved at få et fast job. Arbejdsmarkedschef Susanne Nielsen glæder sig over, at det stadig går den rigtige vej:

- Der er lav ledighed for alle målgrupper i jobcentret. Faktisk er der kun 31 dagpengemodtagere tilbage, som har været ledige i over et år. Det er rigtig godt for de borgere der kommer væk fra ledighed og det er godt for kommunekassen, fordi refusionen fra staten af kommunens udgifter i forbindelse med en borgers ledighed falder i takt med, hvor længe en borger har modtaget forsørgelse, siger Arbejdsmarkedschefen.

Færre flygtninge og flere jobs

Susanne Nielsen fremhæver, at de politiske investeringer Rebild Kommune har prioriteret, ser ud til at bære frugt. Det er lykkedes at knække kurven og hjælpe flere kontanthjælpsmodtagere i beskæftigelse:

- Der er ikke alene kommet flere kontanthjælpsmodtagere i jobs – der er også flere, der har fået delvis beskæftigelse og dermed undgår at blive ramt af kontanthjælpsloftet, siger Arbejdsmarkedschefen og fortsætter:
- Der er også færre sygemeldte end forventet og mindreforbrug til integrationsydelse. Faldet i integrationsydelsen skyldes, at kommunen har modtaget færre flygtninge end budgetteret, og det går samtidig rigtig godt med at hjælpe flere flygtninge i ordinær beskæftigelse eller uddannelse.

Borgmester Leon Sebbelin roser jobcenterets fokuserede indsats på at få borgerne i arbejde, uddannelse og afklaring:

- At det lykkes jobcenteret sammen med borgerne og virksomhederne at skabe effekter kommer jo alle borgere i kommunen til gode. Når vi sparer penge et sted i budgettet, får vi flere penge til kommunens øvrige kerneydelser og øget velfærd for borgerne.

Du er som journalist eller borger altid velkommen til at kontakte os for en udtalelse, baggrundsviden eller andet, du måtte have brug for. Vi har samlet kontaktoplysninger, vores sociale medier og nyttige links til blandt andet dagsordner og høringer.

Rebild Kommune forventer et mindreforbrug på 16,5 mio. kr. i forhold til budgettet på arbejdsmarkedsområdet. Mindreforbruget skyldes meget lav ledighed, efterspørgslen på arbejdskraft, den generelle højkonjunktur samt ikke mindst jobcenterets målrettede indsatser og gode samarbejde med arbejdsgiverne.

Læs mere »

Kontaktpersoner 37 kontaktpersoner

 • Pressekontakt
 • Borgmester
 • blese@rebild.dk
 • +45 30 27 71 77
 • +45 99 88 99 00

 • Pressekontakt
 • Kommunaldirektør
 • jelu@rebild.dk
 • +45 20 23 32 20
 • +45 99 88 99 01

 • Pressekontakt
 • Kommunikationskonsulent
 • Presse, hjemmeside, krisekommunikation, sociale medier, video
 • alpi@rgahsksebilzzd.bubdyydk
 • +45 24 96 07 32
 • +45 99 88 75 09

 • Pressekontakt
 • Kommunikationskonsulent
 • Presse, krisekommunikation, sociale medier, video
 • pmtjanky@rebzkilomrcoaafd.dk
 • +45 20 61 21 69
 • +45 99 88 77 75

Om Rebild Kommune

Om os

Med lidt under 30.000 indbyggere er Rebild Kommune en af de mindre kommuner i Danmark. Vi er placeret i hjertet af Himmerland midt i en enestående smuk natur og tæt på det nye regionscenter i Aalborg. Via motorvejen og tognettet med nærbane og IC3-forbindelse er der gode forbindelser til både regionscentret og til resten af Danmark, så det er nemt at pendle både til og fra.

Rebild Kommune har cirka 12.000 arbejdspladser. Blandt andet i kraft af et driftigt erhvervsliv, moderne innovations- virksomheder, landbrug og en veludbygget turistindustri. Området oplever desuden en god efterspørgsel på grunde til både boliger og erhverv.

Rebild Kommune er karakteriseret ved stærke og levende by- og landsbysamfund med kulturel mangfoldighed og et aktivt foreningsliv. Der er blandt borgerne en stor lyst og vilje til at engagere sig i forskellige fritidsaktiviteter og til at benytte kultur- og idrætstilbud Her er særdeles gode handelsmuligheder med et bredt udbud af specialbutikker. Det kuperede terræn, unik natur og Danmarks største sammenhængende (Rold) skov, gør området (#Triatland") til et valfartsted for outdoor sportsturisme og der afholdes årligt mere end 30 out door sportsevents på tværs af kommunen: https://www.facebook.com/triatlandrebild