Skip to main content

Dialogmøder om udviklingen i Rebild Øst Klyngen

Pressemeddelelse   •   Aug 25, 2017 13:27 CEST

Rebild Øst Klyngens logo som symboliserer naturen omkring Rebild Øst, med skov og vand. De bløde kurver som omslutter hinanden og binder fællesskabet sammen. Naturen indbyder til ro og sammenhold, som gør området attraktivt.

8 dialogmøder i september skal sammen med borgerundersøgelsen afdække klyngens kvaliteter og ønsker for fremtiden

I perioden fra 5. til 28. september holdes der 8 dialogmøder med forskellige temaer forskellige steder i Rebild Øst Klyngen. Alle borgere i området er velkomne til at møde op til de møder, der har interesse. Her får alle mulighed for at komme til orde med gode ideer til, hvordan området skal udvikle sig de kommende år.

"Klyngesamarbejdet er en uvurderlig chance for den østlige del af Rebild Kommune, til at afdække, hvilke potentialer vores del af kommunen har – og også få mulighed for at fortælle det til folk uden for klyngen. Nu rettes fokus nemlig mod kommunens østlige del, og ikke kun områderne ved motorvejen" siger Jakob Ellemann fra borgerinvolveringsgruppen.

Dialogmøderne skal – sammen med besvarelserne fra borgerundersøgelsen - give styregruppen en grundig viden om borgernes holdninger til området samt deres ideer til, hvordan klyngen skal udvikle sig fremover. Vi får således en samlet kortlægning af, hvilke herligheder klyngen har at byde på - et overblik over alle klyngens kvaliteter, både samlet set og for de enkelte områder. Overblikket skal bruges som afsæt for den videre udvikling og planlægning.

Dialogmøderne holdes forskellige steder i klyngeområdet, og med følgende temaer:

5. september kl. 17-19 
Siem Forsamlingshus
Faciliteter og mødesteder, haller, forsamlingshuse, kultur- og medborgerhuse, spisesteder, kirker m.fl
5. september kl. 19-21
Siem Forsamlingshus
Lokalråd, landsbyforeninger, borgerforeninger m.fl.
7. september kl. 17-19 Administrationsbygningen TerndrupForeninger, idræt, interessegrupper, kultur, lokalhistorie m.fl.
7. september kl. 19-21 Administrationsbygningen TerndrupSkoler, daginstitutioner, dagplejere, børnefamilier m.fl.
26. september kl. 17-19
Salen, Bælum Skole
Stier og friluftsliv m.fl.
26. september kl. 19-21
Salen, Bælum Skole
Erhverv og handel m.fl .
28. september kl. 17-19
Terndrup Skole
Unge m.fl .
28. september kl. 19-21
Terndrup Skole
Ældre og seniorer m.fl

"Vi håber i styregruppen, at der møder mange op med gode ideer til udvikling og nye tiltag. Vi har allerede en del fonde i kikkerten. Måske klyngens fundraisergruppe skal igang sammen med idemagere, som selv vil gøre en aktiv indsats" siger Gitte Holm fra styregruppen"

Mange borgere har allerede besvaret spørgeskemaundersøgelsen, der via e-boks er blevet sendt ud til alle klyngens borgere over 16 år. Styregruppen vil dog appellere til, at alle der har mulighed for det besvarer spørgeskemaet. Det tager ca. 10 minutter - men værdien af borgernes besvarelser, er afgørende for, hvordan klyngen skal udvikle sig fremover.

"Arbejdsgrupperne i klyngesamarbejdet har det sidste halve år arbejdet med projektet, og nu får vi brug for alles hjælp i en stor borgerundersøgelse. Det er meget vigtigt for mangfoldigheden, at så mange som muligt deltager. Tag dig derfor tid til at besvare spørgeskemaet i din E-boks og til at møde op til dialogmøderne" udtaler Jacob Ellemann.

Du er som journalist eller borger altid velkommen til at kontakte os for en udtalelse, baggrundsviden eller andet, du måtte have brug for. Vi har samlet kontaktoplysninger, vores sociale medier og nyttige links til blandt andet dagsordner og høringer.