Skip to main content

​Mindre madspild, nul plastikflasker og grøn strøm

Pressemeddelelse   •   Jun 28, 2019 08:58 CEST

Rebild Kommune træder ind på bæredygtigheds-scenen med et konkret udspil til hvad der skal gøres lokalt.

Det er nogle af de tiltag Rebild Kommune nu sætter i værk efter et samlet byråd i går aftes vedtog at arbejde aktivt med FN’s verdensmål.

Efter grundige drøftelser og debat på visionsseminaret i marts, et temamøde i maj og den politiske behandling i alle fagudvalg i løbet af juni, nikkede et enigt byråd til et samlet katalog over kommunale tiltag og initiativer der understøtter FN’s 17 verdensmål for en bæredygtig udvikling. Dermed træder Rebild Kommune ind på bæredygtigheds-scenen med et helt konkret udspil til, hvad der skal gøres lokalt.

- Forvaltningen har lavet et grundigt forarbejde og vi har fra politisk side givet os tid til at arbejde med det og drøfte tingene ordentligt igennem. Vi er fuldstændig enige om det her udspil og derfor er jeg ikke i tvivl om, at vi når i mål med det, vi har sat os for, siger borgmester Leon Sebbelin og fortsætter:

- Det er vigtigt, at vi tager arbejdet med verdensmålene på os. Som kommune har vi et ansvar, vi skal gå forrest og vise vejen. Og det bedste sted at starte er jo som bekendt med én selv. Så det gør vi. Vi skruer på de knapper vi kan. Nogle af dem er store og kræver vilje, økonomi og samarbejde med andre. Andre er mindre og lige til at dreje med det samme.

Det er for eksempel reduktion af madspild i vores køkkener og kantiner og at kommunen øjeblikkeligt stopper med at købe vand på plastikflasker. At dreje de kommunale indkøb og udbud i en mere bæredygtig retning er et gennemgående emne i kataloget.

Træplantning og ideer fra borgerne

Der bliver også sat mere jordnære ting i gang. Alle børn i Rebild Kommune skal nemlig fremover være med til at plante træer til en årlig træplantningsdag.

Et af de tiltag borgmesteren og de andre politikere venter sig meget af, er det rådgivende udvalg (et såkaldt § 17 stk. 4 udvalg) som de har besluttet at nedsætte. Udvalget skal komme med ideer til hvordan Rebild Kommune de kommende år kan arbejde med verdensmålene, de skal råde og inspirere, og vise hvordan kommunen aktivt kan inddrage borgerne i arbejdet med verdensmålene.

Udvalget kommer til at bestå af 15 medlemmer udpeget af byrådet. Seks byrådsmedlemmer (en fra hver af de politiske grupper) og ni borgere. Der er altså ni pladser i udvalget som interesserede borgere kan byde ind på.

I august 2019 sendes invitation ud til borgerne om at deltage i udvalget. I september 2019 udpeger byrådet medlemmerne og arbejdet starter i oktober 2019. Arbejdet forventes at være afsluttet til sommerferien 2020 og derefter behandler byrådet udvalgets resultater.

Fakta

FN vedtog i 2015 17 mål for en bæredygtig udvikling i verden frem mod 2030. Målene er formuleret ud fra en erkendelse af, at verdenssamfundet står overfor store udfordringer. Hvis ikke udfordringerne bliver løst, får de både lokale, regionale og globale konsekvenser. På EU-niveau bliver nye initiativer og lovgivning i dag holdt op imod, om de følger verdensmålene. Den danske regering har besluttet, at Danmark skal yde et ambitiøst bidrag til den globale opnåelse af verdensmålene, og lovforslag og andre tiltag vil derfor fremover blive vurderet i forhold til verdensmålene.


---------------------

Du er som journalist eller borger altid velkommen til at kontakte os for en udtalelse, baggrundsviden eller andet, du måtte have brug for. Vi har samlet kontaktoplysninger, vores sociale medier og nyttige links til blandt andet dagsordner og høringer.