Skip to main content

Politisk ros til kvaliteten på børne- og ungeområdet

Pressemeddelelse   •   Mar 29, 2019 12:36 CET

Børnene i Rebild trives - foto: colourbox

Forældrene er tilfredse, børnene trives, de fysiske rammer er gode og de ansatte i de kommunale dagtilbud leverer høj faglig kvalitet. Også skolerne viser tilfredsstillende resultater på niveau med – eller over - landsgennemsnittet. Det er den overordnede konklusion i to kvalitetsrapporter, som byrådet netop er blevet præsenteret for.

Politikerne godkendte på deres martsmøde begge rapporter og sendte ros og anerkendelse videre til de mange ansatte, der hver dag yder en stor indsats for de yngste borgere i kommunen.

Thøger Elmelund Kristensen, der er formand for Børne- og Familieudvalget, glæder sig over de flotte resultater:

- Selvfølgelig er der flere grunde til, at vi kan være tilfredse med kvaliteten på børne- og ungeområdet. Jeg vil især pege på pædagogernes og lærernes faglige kompetencer. Vi ved jo, at den helt afgørende faktor, når det drejer sig om at vække børns nysgerrighed og lyst til læring, er en velkvalificeret pædagog eller lærer. Begge rapporter dokumenterer, at dem har vi rigtig mange af her i kommunen.

- Så halter vi lidt bagud med hensyn til at få en større andel af 9. klasses-eleverne i gang med en ungdomsuddannelse. Her er jeg overbevist om at det nye skoletilbud ”Basic Skills” for unge, der har brug for et anderledes skoletilbud i et mere varieret læringsmiljø, vil gøre en forskel.

To bliver til en

Rapporten for dagtilbudsområdet undersøger kvaliteten i årene 2017 og 2018 og rapporten for skoleområdet beskæftiger sig med skoleårene 2016-17 og 2017-18. Når kvaliteten på børne- og ungeområdet næste gang skal måles, vil det ske i én samlet rapport.

---------------------

Du er som journalist eller borger altid velkommen til at kontakte os for en udtalelse, baggrundsviden eller andet, du måtte have brug for. Vi har samlet kontaktoplysninger, vores sociale medier og nyttige links til blandt andet dagsordner og høringer.